Strona główna

Z Słownik polskiej modernizacji

Słownik Historyczny Polskiej Modernizacji to jeden z efektów prac zespołu pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Graty w ramach projektu "W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i Wolni Polacy w XIX-XXI wieku" realizowanym w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP pt. "Szlakami Niepodległej".

Jak wskazuje kierownik projektu prof. Paweł Grata: Z punktu widzenia celów projektu niezwykle istotne będą zarówno jego wymierne efekty naukowe, jak też popularyzatorskie, źródłoznawcze oraz wspomagające dalsze badania. Znajdą się wśród nich wspomniana seria monografii naukowych, ale także w dużym stopniu nastawiony na upowszechnianie i popularyzację, dostępny na portalu internetowym i stanowiący kompendium wiedzy na temat gospodarczych i społecznych osiągnięć Polski i Polaków obszerny słownik historyczny im poświęcony. Czynnikiem wspierającym dalsze badania w materii będącej przedmiotem projektu będzie przygotowana w jego ramach bibliografia polskich dokonań gospodarczych i społecznych, zaś uzupełnieniem całości wydawnictw związanych z projektem stanie się edycja źródeł. Powstanie w ten sposób spójny i unikatowy zasób wiedzy mogący stać się dzięki swej wartości naukowej oraz popularyzatorskiej punktem wyjścia do dalszych badań nad poszczególnymi kwestiami w jego skład wchodzącymi. Integralną częścią działań na rzecz upowszechniania efektów realizacji projektu będzie współpraca w tym względzie z lokalnymi instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami naukowymi, które będą partnerami w realizacji celów edukacyjnych projektu.

Więcej informacji http://www.wdrodzekumodernizacji.pl

Ostatnie artykuły


Wszystkie artykuły