Bendig-Wielowiejski Andrzej

Z Słownik polskiej modernizacji

Bendig-Wielowiejski Andrzej – ur. 2.02.1949 w Stargardzie; inżynier, przedsiębiorca. Absolwent Politechniki Szczecińskiej oraz Leningradzkiego Instytutu Elektrotechnicznego. W 1972 uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika. Pracownik Zakładu Biofizyki Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista do spraw automatyki przy produkcji szklarni na Gumieńcach w Szczecinie. Następnie pracownik Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO w Szczecinie do 1979. Równolegle wykładał w Zespole Szkół Ekonomicznych w Szczecinie. Elektronik ośrodka obliczeniowego Politechniki Szczecińskiej. W latach 1982-2000 pracownik naukowy Zakładu Automatyki i Techniki Systemów Instytutu Okrętowego, późniejszego Wydziału Informatyki, pod kierownictwem prof. Jerzego Sołdka. Współpracował m. in. z Włodzimierzem Chocianowiczem, Włodzimierzem Rucińskim, Andrzejem Rucińskim, Jerzym Pejasiem, Jarosławem Weksejem, Karolem Myszkowskim. W 1991 został dyrektorem naczelnym szczecińskiego ZETO. 30.04.1993 dokonał jego prywatyzacji, zmienił nazwę na Unizeto. Autor modernizacji i nowego programu rozwoju Zakładu. Z jego inicjatywy rozpoczęto pracę nad technologią podpisu elektronicznego oraz infrastruktury klucza publicznego. Twórca pierwszego i największego w Polsce urzędu certyfikacji świadczącego usługi związane z podpisem elektronicznym CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji w ramach Unizeto 15.12.1998. Inicjator powstania Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego w 2001, będącego jedną z największych w Europie międzynarodowych konferencji z zakresu usług cyfrowych. W latach 2005-2014 przewodniczący Rady Nadzorczej Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Konsul Honorowy Federacji Rosyjskiej w Szczecinie od 2007. W latach 2008-2010 członek Zachodniopomorskiej Rady Społeczeństwa Informacyjnego przy Marszałku województwa. Członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Szczecina w latach 2009-2011. Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

Źródła: Andrzej Bendig Wielowiejski, „Przegląd Techniczny” 2009, nr 24; Andrzej Bendig-Wielowiejski – Od Odry do podpisu elektronicznego, wywiad z Andrzejem Bendig-Wielowiejskim, [1] [dostęp: 24.10.2020]; Certum z nowym właścicielem – Asseco Data Systems, [2] [dostęp: 24.10.2020].