Hurwic Józef

Z Słownik polskiej modernizacji

Hurwic Józef – ur. 23.05.1911 w Warszawie, zm. 27.07.2016 w Paryżu; fizykochemik, wynalazca, popularyzator nauki. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1933 r. asystent w Zakładzie Fizyki, współpracował z prof. Stanisławem Kalinowskim. Podczas okupacji przebywał we Lwowie, pracował w Państwowym Wydawnictwie Mniejszości Narodowych Ukrainy. W 1941 r. wstąpił do Armii Czerwonej. Pracował jako inżynier budowy maszyn przemysłu zbrojeniowego i chemicznego w Swierdłowsku. Redaktor i tłumacz Polpres (później Polskiej Agencji Prasowej) w Moskwie od 1945. W 1947 wrócił do Polski. Asystent Pracowni Pomiarów Elektrochemicznych Głównego Instytutu Chemii Przemysłowej od 1948. Prowadził badania z zakresu spektrografii, własności dielektrycznych substancji, pomiarów momentów dipolowych w kontekście poznania budowy cząsteczek organicznych oraz oddziaływań międzycząsteczkowych. W 1951 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy „Stosowanie nasyconych roztworów wody w benzynie i czterochlorku węgla jako rozpuszczalników w pomiarach momentów dipolowych”. Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w latach 1962-1968. Tytuł profesora uzyskał w 1967. Popularyzator nauki i badacz historii budowy materii do końca XIX w. Autor tekstów biograficznych o Marii Skłodowskiej-Curie, Kazimierzu Fajansie i Wojciechu Świętosławskim i Dmitriju Mendelejewie. Twórca muzeum Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Freta 16 w Warszawie. W latach 1948-1968 redaktor naczelny popularnonaukowego miesięcznika „Problemy”, w którym swoje teksty publikowali m. in. Julian Tuwim, Maria Dąbrowska, Kazimierz Ajdukowicz, Władysław Tatarkiewicz i Stanisław Lorentz. Emigrował do Francji w 1969. Do 1979 pracował w Laboratorium Chemii Nieorganicznej Université d'Aix-Marseille. Twórca tamtejszego Zakładu Dielektryków w 1969. W latach 1979-1987 wykładał w Akademii Medycznej La Timone. W 2005 zamieszkał w Paryżu. Autor ok. 100 prac dotyczących chemii fizycznej i fizyki, ok. 100 z zakresu historii nauki i wielu tekstów popularnonaukowych.

Źródła: J. Hurwic, Budowa materii, Warszawa 1964; tenże, Wspomnienia i refleksje. Szkic autobiograficzny, Warszawa 2006; R. Piasecka-Strzelec, Polskie agencje prasowe w latach 1944-1972: upowszechnianie i reglamentacja informacji, działalność propagandowa, Kielce 2012; 105. urodziny Prezesa Seniora PTChem, [1] [dostęp: 8.06.2020].