Bank Cukrownictwa SA

Z Słownik polskiej modernizacji

Bank Cukrownictwa SA – bank branżowy utworzony w 1921 na zasadzie fuzji z Bankiem Ziemskim w Poznaniu, z inicjatywy Związku Zachodnio-Polskiego Przemysłu Cukrowniczego. Ukonstytuował się jako spółka akcyjna 2.09.1921, zarejestrowany 12.09 1921. Kapitał akcyjny początkowo wynosił 300 mln marek polskich, w 1929 – 12 mln złotych. Akcjonariuszami banku były głównie cukrownie zrzeszone w związkach branżowych. Jego zadaniami były: prowadzenie operacji bankowych i handlowych, zakładanie przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych, handlowych, transportowych i kredytowych oraz ich wspieranie. Przede wszystkim jednak skupiał się na przemyśle cukrowniczym. W 1923 w efekcie porozumienia trzech dzielnicowych związków przemysłu cukrowniczego finansował kartel cukrowniczy. Obok kredytowania przemysłu cukrowniczego zajmował się skupem i wyłączną hurtową sprzedażą cukru oraz zaopatrywaniem cukrowni w węgiel i nawozy sztuczne. Bank posiadał oddziały we Lwowie i w Warszawie. Trzeci oddział początkowo siedzibę miał w Gdańsku, następnie został przeniesiony do Gdyni. Poza tym bank posiadał sieć składnic cukru. Przetrwał okres inflacji, a z czasem stał się jedną z największych instytucji kredytowych w Polsce. Był współwłaścicielem dwóch banków w Wolnym Mieście Gdańsku: Brytyjsko-Polskiego Banku Handlowego SA (od 1926) i Bałtyckiego Banku Komisyjnego (od 1934), ponadto od 1928 był współwłaścicielem hotelu Bristol w Warszawie. W pierwszych latach prezesem był Alfred Chłapowski, od 1924 r. Józef Żychliński. Największymi partnerami banku były: Bank Handlowy SA w Warszawie, Bank Polsko-Angielski, The British Overseas Bank, Internationale Suikermaatschappij (holenderski odpowiednik Banku Cukrownictwa). W czasie II wojny światowej kontynuował działalność w Generalnym Gubernatorstwie, natomiast jego majątek na ziemiach wcielonych do Rzeszy został skonfiskowany. W 1946 utracił koncesję na działalność.

Źródła: Bank Cukrownictwa Spółka Akcyjna w Poznaniu, [1] (dostęp: 12.04.2020); Bank Cukrownictwa Ska SA w Poznaniu [w:] W. Morawski, Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku, Warszawa 1998; W. Demby, Przemysł cukrowniczy a Bank Cukrownictwa, „Gazeta Cukrownicza” 1928, nr 21; tenże, Bank Cukrownictwa, „Bank” 1938, nr 12; W. Morawski, Bank Cukrownictwa SA w Poznaniu, „Gazeta Bankowa” 1989, nr 42; Z. Szymczak, Działalność Banku Cukrownictwa w Poznaniu na rzecz skartelizowanego przemysłu cukrowniczego w Polsce, Poznań 1964.