Blom Anna

Z Słownik polskiej modernizacji

Blom Anna – ur. w 1969 r. Krakowie, chemiczka, profesor. W 1993 ukończyła biochemię i biologię molekularną na Uniwersytecie Jagiellońskim, a cztery lata później uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie w Uppsali. W 2001 otrzymała docenturę w zakresie eksperymentalnej chemii klinicznej, w 2006 została profesorem w zakresie chemii medycznej białek na Uniwersytecie w Lund. W l 2004-2009 pełniła funkcję dyrektora sieci naukowej „Blood and defence”, a w l. 2009-2011 koordynowała program the HOPE (Host-Pathogen interactions in severe infections) na Uniwersytecie w Lund. W 2010 została członkiem zarządu programu strategicznego BioCARE (dotyczy badań nad rakiem), w 2013 – zastępcą kierownika Katedry Medycyny Translacyjnej ds. strategicznych. Od 2014 do 2016 pełniła funkcję zastępcy kierownika Katedry Medycyny Translacyjnej ds. kształcenia oraz była członkiem kolegium naukowego Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Lund. W 2015 została wiceprzewodniczącą Centrum Badań Klinicznych w Malmö. Ponadto członkini panelu eksperckiego The Centre of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry. W 2016 została przewodniczącą Szwedzkiego Komitetu Naukowego Badań Medycznych i Zdrowia w Sztokholmie. W swych badaniach koncentruje się na mechanizmach regulujących aktywność układu dopełniacza oraz chorobach wywołanych upośledzeniem systemu odpowiedzi wrodzonej; jest jednym z największych światowych ekspertów w tym zakresie. Wśród najważniejszych odkryć znalazły się m.in.: pierwsza w skali światowej charakterystyka funkcjonalno-strukturalna głównego ludzkiego inhibitora układu dopełniacza; nowa strategia diagnostyczna w chorobach stawów; nowa koncepcja powstawania chorób autoimmunologicznych (badania chorych na tocznia rumieniowatego układowego); odkrycie nowego mechanizmu regulującego programowaną śmierć komórki i inne. Poza tym jest współtwórczynią i wykładowczynią kursów szkoleniowych poświęconych chorobom immunologicznym. Członkini wielu międzynarodowych prestiżowych towarzystw i komitetów naukowych, promotor prac doktorskich, doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Źródła: Anna Blom, profesor, [1] (dostęp: 5.12.2019); Anna Blom, [2] (dostęp: 5.12.2019); Anna Blom Research Group, [3] (dostęp: 5.12.2019); Anna Blom, [4] (5.12.2019); Anna Blom, dr prof; Katedra Medycyny Translacyjnej, Uniwersytet w Lund, [5] (dostęp: 5.12.2019); L. Borowiec, Prof. Anna Blom Doktorem Honoris Causa UR, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2018, nr 3; Laudacja wygłoszona przez prof. dr hab. Marka Koziorowskiego, Prorektora UR, „Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2018, nr 3; Prof. Anna Blom, [6] (dostęp: 5.12.2019).