Słownik polskiej modernizacji:O Słownik polskiej modernizacji

Z Słownik polskiej modernizacji

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pt. W drodze ku modernizacji. Niepodległa Polska i wolni Polacy w XIX - XXI wieku prof. dr hab. Pawła Graty - Prorektora UR ds. Kolegium Nauk Humanistycznych - został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu "Szlakami Polski Niepodległej". To sukces wskazujący, spory potencjał naukowy Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Istotny jest również fakt, że Zespół Oceniający, który pozytywnie zarekomendował nasz projekt składał się z wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych w kraju – mówi prof. dr hab. Paweł Grata.

Obecnie po zmianach struktury UR projekt realizuje Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Projekt miał na celu podjęcie zakrojonych na szeroką skalę badań nad dokonaniami wolnych Polaków oraz Niepodległej Polski na drodze ku modernizacji gospodarczej i społecznej. Ich zakres obejmować będzie okres szeroko rozumianego tworzenia i budowy nowoczesnego społeczeństwa, poczynając od okresu walk o niepodległość, poprzez Niepodległą Drugą Rzeczpospolitą, trudne czasy okupacji i realnego socjalizmu, aż po współczesną nam wolną Polskę.

W ramach działań projektowych odbył się m.in. cykl konferencji naukowych, sporządzenie specjalistycznej bibliografii naukowej, stworzono portal internetowey oraz wydano słownik polskiej modernizacji, oraz bibliografię prac jej poświęconych.

więcej informacji: www.wdrodzekumodernizacji.pl