Powszechna Wystawa Krajowa: Historia i autorzy

Z Słownik polskiej modernizacji

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

24 wrz 2021

  • bież.poprz. 11:4111:41, 24 wrz 2021Pgrata dyskusja edycje 3292 bajty +3292 Utworzono nową stronę "'''Powszechna Wystawa Krajowa''' – była pierwszą na skalę europejską wystawą w Polsce trwającą od 16.05. do 30.09.1929 r. w Poznaniu. Pokazała dorobek odrodzon..."