Imieliński Tomasz

Z Słownik polskiej modernizacji
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Imieliński Tomasz – ur. 11.07.1954 w Toruniu, informatyk, wynalazca. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Ukończył Wydział Elektroniki na Politechnice Gdańskiej. W 1982 uzyskał stopień doktora pod kierunkiem prof. Witolda Lipskiego w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Profesor wizytujący na Wydziale Informatyki Uniwersytetu McGill w Montrealu. Wykładowca na Uniwersytecie w Pensylwanii w latach 1985-1987. Pionier dziedziny mobile computing. Razem z Badri Nathem opublikował w 1992 pracę „Querying in highly mobile distributed environments”.W latach 1993-2003 dziekan Wydziału Informatyki Uniwersytetu Rutgersa w New Brunswick. Twórca dziedziny reguł asocjacyjnych. Współtwórca przedsiębiorstwa Connotate Technologies (2000) opartego o autorską technologię eksploatacji danych. Laureat VLDB 10-year Award w 2002 oraz 10-year Test of Time ACM SIGMOD Award w 2003. Prowadził badania z dziedziny Geocast, dotyczącej dostarczaniem informacji poprzez sieć przeznaczonych dla poszczególnych lokalizacji geograficznych. W latach 2004-2010 działał w wielu firmach internetowych, wiceprezes m. in. Ask.com oraz IAC/Pronto. Autor wielu patentów z dziedziny technologii wyszukiwania i eksploatacji danych, przetwarzania danych multimedialnych, data mining. Jednym z najważniejszych jest „Method and system for audio access to information in wide area computer network”, dzięki któremu Rutgers University zyskał milionowe dochody. Współzałożyciel firmy Art. Data Laboratories LLC. Razem z synem Konradem stworzył w 2014 aplikację Articker. Jest to jedna z największych baz danych dotyczących globalnego rynku sztuki. Zawiera informacje o ponad 150 tys. artystach z całego świata. Analizuje dane z ok. 50 tys. muzeów, galerii i targów sztuki. Od 2020 z usług Artickera korzysta dom aukcyjny Phillips.

Źródła: Aplikacja polskich inżynierów rewolucjonizuje rynek sztuki, [1] [dostęp: 27.11.2020]; prof. Tomasz Imieliński, [2] [dostęp: 27.22.2020]; Tomasz Imieliński and Jean-Paul Engelen on Phillips and Articker's partnership, [3] [dostęp: 17.12.2020].