Simon Gustaw

Z Słownik polskiej modernizacji

Simon Gustaw – ur. 25.11.1878 w Warszawie, zm. 08.04.1941 w Warszawie, ekonomista, ubezpieczeniowiec, wysoki urzędnik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. Studiował chemię na Politechnice w Charlottenburgu, później socjologię i nauki polityczne na uniwersytecie w Berlinie. W 1898 r. wstąpił do Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, od 1900 r. działał w Lidze Narodowej, od 1905 członek Zarządu Głównego Narodowego Związku Robotniczego. Zwolennik aktywności niepodległościowej, wszedł do Zjednoczenia Organizacji Niepodległościowych w Królestwie, a także warszawskiej delegacji do Naczelnego Komitetu Narodowego. W 1914 r. współorganizator Polskiego Zjednoczenia Narodowego skupiającego działaczy „Secesji”, później w Lidze Polskiej Państwowości. Członek Polskiego Towarzystwa Pomocy dla Ofiar Wojny, Towarzystwa Popierania Wojska Polskiego. W 1918 r. członek Rady Stanu Królestwa Polskiego. W latach 1921-1925 pracował w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, od stycznia do czerwca 1924 r. kierował pracami resortu w rządzie Władysława Grabskiego. Od 1925 r. członek Państwowej Rady Emigracyjnej. W latach 1926-1928 zasiadał w Komitecie Ekonomicznym Ministrów. W 1928 r. został prezesem Związku Zakładów Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, od 1933 r. komisarz Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników. Był członkiem utworzonej na mocy ustawy scaleniowej Izby Ubezpieczeń Społecznych, od 1935 r. stał na czele Tymczasowej Komisji Rewizyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Autor prac z zakresu polityki społecznej, m. in. Nowe prawo o przymusowym ubezpieczeniu robotników (1913), Umiędzynarodowienie ustawodawstwa migracyjnego (1925), Zagadnienie społeczne w konstytucji polskiej (1928), Zaniedbane zagadnienie w ubezpieczeniach społecznych (1935). Członek redakcji „Przeglądu Wszechpolskiego”, „Polaka”, „Dziennika Berlińskiego”, „Życia Robotniczego”. Wykładał jako profesor w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (1918-1930). Zmarł w Warszawie w bliżej nieznanych okolicznościach prawdopodobnie 08.04.1941.

Źródła: K. Chylak, Ubezpieczenia społeczne i zaopatrzenia emerytalne w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017; Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1994; S. B. Sobieraj, Działalność Ministerstwa Opieki Społecznej na rzecz dzieci i młodzieży w okresie II Rzeczypospolitej, Kielce 2019 (praca doktorska); T. Wolsza, Simon Gustaw [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 37, Warszawa-Kraków-Wrocław-Gdańsk 1996-1997.