Morecki Adam

Z Słownik polskiej modernizacji

Morecki Adam – ur. 5.09.1929 w Krakowie, zm. 20.05.2001, inżynier automatyki. Absolwent Wydziału Elektromechanicznego na Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1949 asystent w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości. W latach 1952-1955 odbył studia doktoranckie w Instytucie Górniczym w Moskwie. Stopień doktora uzyskał na podstawie pracy „Badanie procesów hamowanie i wybór racjonalnego hamulca maszyn wyciągowych”. Pracownik Politechniki Warszawskiej od 1955. Wraz z prof. Janem Oderfeldem utworzył katedrę Teorii Maszyn i Mechanizmów – później Zakład Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Kierownik Zakładu Miernictwa Wielkości Dynamicznych w latach 1961-1970, prodziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa (w 1961-1964). Pracował dla Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w latach 1955-1965. Współtwórca interdyscyplinarnego naukowo-badawczego Zespołu Robotyki i Biomechaniki Technicznej w 1962, jego kierownik od 1968. Prowadził badania z zakresu biomechaniki inżynierskiej i rehabilitacyjnej oraz robotyki. Wynalazca sztucznego mięśnia szkieletowego, współtwórca stymulatora do pobudzania sparaliżowanych kończyn, aparatów ortopedycznych i protez z napędem pneumatycznym i elektrycznym oraz maszyny do wzorcowania dynamometrów dużych sił. Rozwinął teorię sterowania biomanipulatorem. Autor projektu stanowiska do obsługi paraplegików zabudowanych na wózku inwalidzkim. Profesor zwyczajny od 1974. Pierwszy przewodniczący i założyciel Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Jego badania skupiały się na przedmiocie struktury i kinematyki mechanizmów, dynamiki maszyn i przekładni zębatych oraz pomiarów wielkości mechanicznych maszyn metodami elektrycznymi. Jeden z twórców polskiej szkoły teorii maszyn i mechanizmów, twórca polskiej szkoły biomechaniki technicznej i robotyki. Rozpoczął badania nad manipulatorami bionicznymi i maszynami kroczącymi. Autor 17 patentów, 324 publikacji naukowych oraz ok. 30 książek.

Źródła: A. Morecki, Dynamika hamowania i podstawowe założenia konstrukcji hamulców, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 10, 1956; A. Morecki, Roboty przemysłowe, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 576, 1978; A. Morecki, Wybrane zagadnienia biomechaniki i robotyki oraz ich wzajemne powiązania, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, nr 1010, 1987; K. Kędzior, Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego: (kadencja 2001-2003):Wspomnienia pośmiertne: Adam Morecki (1929-2001), „Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego”, nr 64, 2001; Zarys historii Zakładu, [1] [dostęp: 13.05.2020].