Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych SA

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych SA - jeden z największych koncernów górniczo-hutniczych, utworzony w 21.04.1937. Wspólnota Interesów z siedzibą w Katowicach powstała w wyniku fuzji Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa w Katowicach i Górnośląskich Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury Spółki Akcyjnej Górniczo-Hutniczej w Katowicach, przy zachowaniu odrębności prawnej. Na podstawie umowy majątek firmy Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura SA został przejęty przez Katowicką Spółkę Akcyjną. Kapitał nowej spółki akcyjnej wynosił 150 mln zł, z czego kapitał polski stanowił 92%. W 1937 udział koncernu w krajowej produkcji hutniczej wynosił blisko 40%. Składało się na to: 22,4% wydobycia rudy żelaza, 27,3% produkcji koksu, 33,2% surówki, 42,8% stali, 40,1% wyrobów walcowanych i 45,3% wyrobów kutych. Wartość produkcji wynosiła ponad 262 mln zł. Stan zatrudnienia – 28,4 tys. pracowników. Do Wspólnoty Interesów należały kopalnie węgla kamiennego, kopalnie rudy żelaza, koksownie, elektrownie, huty żelaza, walcownie, piece martenowskie i elektryczne, kamieniołomy, majątki ziemskie. Wspólnota Interesów obejmowała huty żelaza: „Bismarck” („Batory”) w Hajdukach Wielkich, „Falva” („Florian”) w Świętochłowicach, „Laura” („Jedność”) w Siemianowicach, „Królewska” („Kościuszko”), „Piłsudski” w Chorzowie, „Silesia” w Paruszowcu, „Hubertus” („Zygmunt”). „Zgoda” oraz kopalnie węgla: "Dębieńsko", „Ferdynand” („Katowice”), „Florentyna” („Łagiewniki”), „Mysłowice”, „Siemianowice”, zakłady przetwórcze stalownię "Batory", Warsztaty Przetwórcze w Chorzowie. Ponadto: cegielnie w Bogucicach, Karbowej, Mysłowicach, Rzędówce, Czerwionce, Maciejkowicach i Katowicach oraz majątki ziemskie w Brzezince, Czerwionce, Katowicach, Siemianowicach, Łagiewnikach, Maciejkowicach i Mysłowicach. Firma funkcjonowała do 1939, następnie zakłady zostały przejęte przez spółki niemieckie.

Źródła: F. Biały, Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, t. 2, Warszawa 1981; J. Ignaszewski, Górnośląskie koncerny hutnicze w 1937, Katowice 1938; Z. Pustuła, Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. [w:] Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Warszawa 1999; Z. Szmidtke, Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych – kopalnie przejęte głównie przez skarb państwa, „Śląski Kurier WNET” 2019, nr 55; S. Wachowiak, Czasy, które przeżyłem, Warszawa 1991; Wspólnota Interesów Górniczo-Hutniczych S.A. [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 30, Warszawa 2005.