Wachowiak Stanisław

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wachowiak Stanisław – działacz gospodarczy, ekonomista, polityk, poseł do Sejmu Ustawodawczego (1920–1922) i Sejmu RP (1922–1924), wojewoda pomorski (1924–1926), następnie usunięty ze stanowiska po przewrocie majowym. Urodzony 7.05.1890 r. w Smolicach, zmarł 4.03.1972 r. w São Paulo w Brazylii. Podjął studia ekonomiczne i prawne w Berlinie, kontynuowane na uniwersytetach w Monastyrze, Strasburgu i Monachium, gdzie uzyskał stopień doktora ekonomii. Pracował w banku spółdzielczym w Kościanie, następnie jako dyrektor Banku Ludowego w Inowrocławiu (1916). Uczestnik powstania wielkopolskiego (1918–1919). Członek Rady Ludowej i pierwszy polski prezes Rady Miejskiej w Inowrocławiu (1919-1920). Podsekretarz stanu i wiceminister w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej (1920-1922). Redaktor naczelny organu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego „Głosu Górnika”. Współpracownik pism Polonii w Westfalii: „Wiarusa Polskiego” i „Głosu Górnika”(1912). Organizator spółek rzemieślniczych w Poznańskiem. Prezes klubu poselskiego i działacz Narodowego Stronnictwa Robotników, następnie NPR w Wielkopolsce (1920–1924 członek Rady Naczelnej). W latach 1926-1929 organizator i dyrektor Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, a następnie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Dyrektor generalny Naczelnej Organizacji Zjednoczenia Przemysłu i Rolnictwa Zachodniej i Południowej Polski (1930–1931). Dyrektor Związku Kopalń Górnośląskich „Robur” w Katowicach (1931–1939). W czasie II wojny światowej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Opiekuńczej w Generalnym Gubernatorstwie. Od 1946 przebywał na emigracji w Wielkiej Brytanii, a w 1952 wyemigrował wraz z rodziną do Brazylii, gdzie pracował dla filii Radia Wolna Europa. Autor kilku prac i wspomnień, m.in. "Czasy które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890 do 1939" (1983).

Źródła: Wachowiak Stanisław [w:] Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994; S. Wachowiak, Czasy które przeżyłem. Wspomnienia z lat 1890 do 1939, Warszawa 1983; B. Snoch, Górnośląski Leksykon Biograficzny. Suplement do wydania drugiego, Katowice 2006; Wachowiak Stanisław [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 28, Warszawa 2005.