Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – organ centralnej administracji państwowej RP, powołany 13.12.1918. Działał przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a jego sprawne działanie zapewniła ratyfikacja Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej, do której Polska przystąpiła 10.11.1919. Do zakresu obowiązków Urzędu Patentowego RP należało nadawanie patentów na wynalazki, a także świadectw ochronnych na wzory użytkowe i zdobnicze oraz znaki towarowe. Instytucja zajmowała się też rozpatrywaniem odwołań oraz problemów z unieważnieniem, wywłaszczeniem czy umarzaniem patentu. Siedziba znajdowała się w Warszawie, początkowo w Alejach Jerozolimskich, a potem przy ul. Elektoralnej 2. Po raz pierwszy znak towarowy „Ultramaryna” zarejestrowano 11.04.1924 dla firmy „Sommer i Nower”. 24.04.1924 po raz pierwszy udzielono też patentu na wynalazek, którym był „Przyrząd do odpylania drobnego węgla” niemieckiej firmy „Maschinenbau-Astalt Humboldt” z Kolonii. Urząd Patentowy RP wydawał od 1924 urzędowy periodyk „Wiadomości Urzędu Patentowego”, w którym publikowane były ustawy, rozporządzenia i komunikaty dotyczące spraw związanych z wynalazczością, znakami towarowymi, orzeczeniami czy tłumaczeniami zagranicznych aktów prawnych. W 1936 ogłoszono konkurs na nową siedzibę urzędu. Rok później zatwierdzono projekt i ruszyły prace budowlane, które nie zostały jednak ukończone ze względu na wybuch wojny. Ogółem w okresie dwudziestolecia międzywojennego Urząd Patentowy przyjął 135 027 zgłoszeń. Udzielono 29 541 patentów na wynalazki, dokonano rejestracji 15 120 wzorów użytkowych, zdobniczych itp. Urząd miał wielkie zasługi w kodyfikacji i ochronie praw w zakresie wynalazków i znaków towarowych, a wraz z jego powołaniem ustanowiono ochronę własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce. Organ wznowił działalność po 1945, a od 1973 zaczął się ukazywać „Biuletyn Urzędu Patentowego”.

Źródła: 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce: księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018; Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – rys historyczny, „Kwartalnik Urzędu Patentowego RP” 2018, nr 3; W. Zajączkowski, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, t. 2, Warszawa 1981; „Biuletyn Urzędu Patentowego” 1973, nr 1; „Wiadomości Urzędu Patentowego”, 1924, nr 1; Kalendarium dziejów ochrony własności przemysłowej w Polsce 1918-2018, https://www.uprp.pl/poczatki/Menu10,108,2,index,pl/ (dostęp: 24.04.2019).