Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego – organizacja konsolidująca działające w latach trzydziestych XX wieku polskie firmy z branży górniczej i hutniczej. Została powołana 20.04.1932. Jednocześnie rozwiązano Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych oraz Radę Zjazdów Przemysłowców Górniczych i Hutniczych, która działała w Zagłębiu Dąbrowskim oraz Krakowskiem. Za swój cel Unia uznała reprezentowanie i obronę interesów polskiego przemysłu węglowego. Władze Górnego Śląska dążyły za pośrednictwem Unii do uszczuplenia wpływów niemieckiego kapitału, którego przedstawiciele nie weszli w skład nowej organizacji. Unia przez okres swojej działalności reprezentowała, popierała oraz broniła korzyści polskich firm przemysłu górniczego i hutniczego. Wypracowywała uzgadnianie stanowisk wszystkich przedsiębiorców w sprawach gospodarczych, technicznych, produkcyjnych czy zarobkowych. Siedziba Unii znajdowała się w Katowicach, delegatura w Warszawie, a w Krakowie funkcjonowała ekspozytura organizacji. W skład Unii wchodziło 18 przedsiębiorstw górnictwa węglowego z terenu Górnego Śląska, 11 z Zagłębia Dąbrowskiego oraz 6 z Zagłębia Krakowskiego. Władze Unii składały się z prezydium, w którego skład wchodzili prezesi oraz wiceprezesi, komitetu prezydialnego wraz z zastępcami, biura Unii i kierowników poszczególnych wydziałów. Od 1932 prezesem organizacji był Aleksander Ciszewski. Przez cały okres swojej działalności Unia przeznaczała określone kwoty pieniężne na ważne cele społeczne, np. naukowe i szkoleniowe, wspierała organizacje społeczne i charytatywne. Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego działała do września 1939, kiedy to została przejęta przez Niemców. Organizacja była ważnym narzędziem reprezentowania interesów polskiego przemysłu węglowego i hutniczego w latach międzywojennych.

Źródła: F. Biały, Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, t.2, Warszawa 1981; A. Ciszewski, Aktywizm społeczny Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego, Warszawa 1939; Sprawozdanie Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego za rok 1937, Katowice 1938; U. Zagóra-Jonszta, Kartelizacja górnośląskiego przemysłu w latach 1922-1939 (wybrane problemy) [w:] Wybrane zagadnienia makroekonomiczne i finansowe XX i XXI w., „Studia Ekonomiczne" nr 34, Katowice 2005.