Tucholski Tadeusz

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tucholski Tadeusz – wybitny chemik, wynalazca kalorymetru dyferencjalnego oraz metody dyferencjalnej analizy termicznej związków wybuchowych przy użyciu ich w minimalnej ilości 0,02 g (1932-1934). Metodę cechowała wysoka precyzja, a także całkowite bezpieczeństwo prowadzonych prób. Twórca dyferencjalnego kalorymetru rejestrującego procesy przemiany materiałów wybuchowych w czasie ich ogrzewania. Urodzony 30.04.1898 w Rogowie k. Pruszkowa, zmarł 30.04.1940 w Katyniu. Porucznik rezerwy uzbrojenia Wojska Polskiego, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Kierownik Laboratorium Chemicznego i Pirotechnicznego Warsztatu Amunicyjnego nr 2 w Poznaniu oraz inspektor magazynów materiałów wybuchowych (do 1925). Studiował na Uniwersytecie Poznańskim, będąc jednocześnie zastępcą młodszego asystenta w Zakładzie Fizyki na Wydziale Lekarskim (1926) i uzyskując tytuł magistra filozofii (1927). Pracował jako starszy asystent (1928). Habilitował się na Politechnice Warszawskiej (1936), adiunkt przy Katedrze Technologii Materiałów Wybuchowych. Skierowany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych do Anglii na roczny staż na University of Cambridge (1935). Docent w zakresie chemii fizycznej materiałów wybuchowych na Wydziale Chemii (1936). Samodzielny pracownik Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz doradca (1937-1939). Pracownik naukowy Instytutu Techniki Uzbrojenia, gdzie wykładał „najnowszą teorię reakcji wybuchowych”. Uczestnik badań Komisji Materiałów Wybuchowych Towarzystwa Wojskowo-Technicznego. Prowadził badania w zakresie materiałów wybuchowych, w tym amunicji do działek przeciwpancernych. Autor blisko 20 prac naukowych z zakresu kinetyki i katalizy, własności fizycznych i optycznych wybuchów, toksykologii i kryminologii. Adiunkt w Zakładzie Technologii Organicznych Katedry Technologii Materiałów Wybuchowych Politechniki Warszawskiej (1939). Pełnił funkcje nadzorcze nad produkcją w Zakładach Amunicyjnych „Pocisk” w Rembertowie (1939).

Źródła: M. M. Blombergowa, Uczeni polscy rozstrzelani w Katyniu, Charkowie i Twerze, „Analecta” 2000, z. 2; P. Gabryel, Katyń w pół drogi, Warszawa, 1989; H. Tucholska-Załuska, Tadeusz Tucholski (1898-1940). Przyczynek do biografii naukowej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2014, nr 2; Tucholski Tadeusz [w:] Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki, t. 4, red. B. Orłowski, Warszawa 2015.