Tułodziecka Zofia

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tułodziecka Zofia – działaczka społeczna i zawodowa, siostra Anieli Tułodzieckiej. Urodziła się 24.04.1850 r. Dąbrowie Starej, zmarła 7.06.1924 r. w Poznaniu. Ukończyła pensję we Włocławku, później zdobyła w Warszawie zawód krawcowej. Po przybyciu do Poznania otworzyła niewielki salon mody, który przekształciła w jeden z najlepszych zakładów krawieckich w mieście. Weszła w skład powstałego w 1871 r. Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Dziewcząt Polskich, w którym była członkiem zarządu i komisji rewizyjnej. Aktywnie działała w utworzonym i kierowanym przez siostrę Anielę Towarzystwie Przyjaciół Wzajemnego Nauczania i Opieki nad Dziećmi "Warta". W 1903 r. założyła w Poznaniu pierwszy w Wielkopolsce samodzielny kobiecy związek zawodowy o nazwie Stowarzyszenie Personału Żeńskiego w Handlu i Przemyśle, którego celem była walka o interesy pracujących kobiet. Stowarzyszenie istniało do 1920 r., gdy połączyło się z Towarzystwem Młodzieży Kupieckiej. Mimo pojawiających się zarzutów o tendencje socjalistyczne Tułodziecka utrzymała niezależność związku od wpływów politycznych. Wraz z rozwojem organizacji i wzrostem liczby członkiń stopniowo poszerzano zakres jej działalności. Stowarzyszenie prowadziło bezpłatne pośrednictwo pracy, poradnictwo prawne, organizowało kursy zawodowe oraz prowadziło pracę oświatową i kulturalną, duży nacisk kładąc równocześnie na akcję samokształceniową. W jego ramach z inicjatywy Tułodzieckiej utworzono kobiecą spółdzielnię pracy „Pracownia Sukien” w Poznaniu, jej pomysłem było również przekształcenie wielkiego Domu Konfekcyjnego w Poznaniu w pierwsze na ziemiach polskich przedsiębiorstwo, w którym współwłaścicielami stali się pracownicy, w większości kobiety. Rozbudowując struktury Stowarzyszenia Tułodziecka utworzyła w Poznaniu jego filie na Wildzie i na Łazarzu oraz w Brodnicy i w Toruniu. Stowarzyszenie prowadziło własną kasę oszczędności, kasę zapomogową oraz schronisko dla starych kobiet, zaś w 1907 r. zorganizowało wielki wiec kobiet w Poznaniu poświęcony oświacie i domowemu nauczaniu dzieci języka polskiego.

Źródła: L. Gomolec, Aniela (1853-1932) i Zofia 1850-1924) Tułodzieckie [w:] Wielkopolanie XIX wieku, T. II, red. W. Jakóbczyk, Poznań 1966; tenże, Tułodziecka Zofia [w:] Wielkopolski Słownik Biograficzny, red. A. Gąsiorowski, J. Topolski, Poznań 1981; A. Koehlerówna, Zofia Tułodziecka – pionierka ruchu zawodowego w Wielkopolsce, Kraków 1933.