Towarzystwo Reasekuracyjne Warta SA

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Towarzystwo Reasekuracyjne Warta SA – polskie towarzystwo ubezpieczeniowe powstałe w 1920 w Poznaniu. W okresie dwudziestolecia międzywojennego było pierwszym (a w II połowie lat trzydziestych – jedynym) rodzimym przedsiębiorstwem, które prowadziło działalność reasekuracyjną. Zostało utworzone przez Krajowe Ubezpieczenie Ogniowe, Krajowe Ubezpieczenie na Życie, Poznański Bank Ziemian, a także Związek Producentów Rolnych. 25.02.1921. Jednym z zadań Towarzystwa było uzyskanie od zagranicznych organizacji ubezpieczeniowo-reasekuracyjnych gwarancji finansowych dla części albo całości tzw. portfela ubezpieczeniowego, który znajdował się w posiadaniu jej założycieli. Poznańskie przedsiębiorstwo zapewniało reasekurację czynną, która polegała na udzielaniu gwarancji finansowych dla zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Z czasem do grona akcjonariuszy dołączyła Polska Dyrekcja Ubezpieczeń Wzajemnych, co pozytywnie wpłynęło na dalszą działalności spółki. W 1929 w związku z kryzysem gospodarczym firma odnotowała niedobór kapitału. Trudna sytuacja finansowa spowodowała, że zarząd podjął decyzję o stworzeniu specjalnego funduszu waloryzacyjnego. W 1931 siedziba Towarzystwa została przeniesiona z Poznania do Warszawy, co rozpoczęło nowy etap w rozwoju firmy. Kapitał akcyjny przedsiębiorstwa w 1931 wynosił 1 000 000 zł i był podzielony na 10 000 akcji imiennych. Zgodnie ze statutem z 1931 władze spółki składały się z walnego zgromadzenia, zarządu oraz Rady Nadzorczej. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa poprawiła się w 1935, lecz dalszą działalność przerwała II wojna światowa. Firma wznowiła aktywność 26.01.1946. W 1947 przeprowadzono jej nacjonalizację. W 1960 zmieniła nazwę na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA i poszerzyła swoją działalność o ubezpieczenia bezpośrednie. W 2000 została sprywatyzowana. W roku 2019 spółka była jednym z największych ubezpieczycieli w Polsce.

Źródła: J. Adamowski, M. Jabłonowski, Towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji S.A. Warta Zarys dziejów (1920-2000), Warszawa 2000; Historia, [1] [dostęp: 2.03.2019]; Statut spółki akcyjnej pod firmą „Warta”, Towarzystwo Reasekuracyjne, Spółka Akcyjna, Warszawa 1931.