Tillinger Tadeusz

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Tillinger Tadeusz – hydrotechnik i wynalazca, prekursor budownictwa wodnego, projektant dróg wodnych. Uzyskał patent na śluzę pneumatyczną (1910) oraz sposób jej uszczelnienia (1928). Urodzony 29.08.1879 w Wyszkowskiem, zmarł 26.12.1955 w Warszawie. Kierownik Zarządu Wodnego w Twerze nad Wołgą (1910). Kierownik prac przy modernizacji rzeki Doniec w żeglowną drogę wodną. Naczelnik wydziału w Dyrekcji Kijowskiego Okręgu Komunikacji w Kijowie (1913). Naczelnik wydziału sztucznych dróg wodnych w Ministerstwie Robót Publicznych, a następnie w Generalnej Dyrekcji Budowy Kanałów i Dyrekcji Dróg Wodnych w Warszawie. Kierownik działu sztucznych dróg wodnych w Biurze Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji (1932-1939). Członek polskiego personelu Technicznego Zarządu Dróg Wodnych w Warszawie (1940-1944).Członek Rady Technicznej Ministerstwa Komunikacji (1945-1951). Wykładowca dróg wodnych na Politechnice Warszawskiej, adiunkt w Katedrze Budownictwa Wodnego (1947-1950). Doradca techniczny Centralnego Zarządu Dróg Wodnych Śródlądowych Ministerstwa Żeglugi (1952-1953) oraz doradca Komitetu Gospodarki Wodnej Państwowej Akademii Nauk w zakresie prac dotyczących Planu Gospodarki Wodnej Polski (1953-1955). Opracował pierwszy perspektywiczny program rozbudowy dróg wodnych, który przedstawił na wystąpieniu podczas I Ogólnokrajowego Kongresu Inżynierów we Lwowie w 1937. Autor wielu koncepcji i projektów m.in. sztucznych dróg wodnych, kanału węglowego Górny Śląsk-Bałtyk, regulacji Wisły, kanalizacji Bugu oraz zbiornika we Włodawie. Twórca pierwszego projektu kanału od Żerania do Jeziora Zegrzyńskiego. Autor prac dotyczących gospodarki żeglugowej, publikowanych na łamach „Gospodarki Wodnej”, oraz m.in. "Mapa polskich dróg wodnych" (1931), "Drogi wodne" (praca zbiorowa, 1948).

Źródła: W. Balcerski, Tadeusz Tillinger, „Archiwum Hydrotechniki” 1956, z. 2; E. Figauzer, Kanał i port Żerański [w:] Historia Białołęki i jej dzień dzisiejszy, red. A. Sołtan, Warszawa 2007; E. Światopełk-Czetwertyński, S. Ihnatowicz, Prof. inż. Tillinger Tadeusz, „Gospodarka Wodna” 1956, nr 3; T. Tillinger, Projektowane kanały w Polsce, „Przegląd Techniczny” 1925, nr 44; T. Tillinger, Program rozbudowy dróg wodnych w Polsce, „Gospodarka Wodna” 1956, nr 4.