Szymura Jerzy

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szymura Jerzy – ur. 18.06.1949 w Rybniku. informatyk, przedsiębiorca i działacz gospodarczy, senator VI kadencji. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1972). Kierownik prac studenckiego Koła Automatyki i Informatyki. Pracownik Zespołu Oprogramowania Instytutu Informatyki Czasu Rzeczywistego Politechniki Śląskiej od 1972. Prowadził badania z zakresu projektowania systemów informatycznych i systemów operacyjnych. Pracownik Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w latach 1983-1987. Zajmował się opracowywaniem komputerowego systemu analizy wstrząsów sejsmicznych. W 1984, razem z żoną Bożeną Nowak-Szymurą, założył pierwszą na Śląsku prywatną firmę komputerową specjalizująca się we wdrażaniu systemów informatycznych MiCOMP. Był to jeden z pionierów branży IT w Polsce. Przedsiębiorstwo zapewniało teletransmisję danych dla systemów komputerowych ICL/Odra, których twórcą był m. in. J. Szymura. Jeden z założycieli spółki Techmex powstałej w 1987 i jej dyrektor do 1995. Od 1992 prezes Techmex International, późniejszych Sieciowych Systemów Informacyjnych (2Si). Techmex był wyłącznym dystrybutorem sprzętu komputerowego Toshiba w Polsce, a w 2004 przyczynił się powstania Regionalnego Centrum Satelitarnego SCOR w Komorowie. Współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego i Górnośląskiego Banku Gospodarczego, późniejszego Getin Banku. Współinicjator powstania i prezes Stowarzyszenia Firm Autostrady Nowych Technologii. Jego celem była działalność na rzecz rozwoju południowych regionów Polski położonych wzdłuż autostrady A-4 i przekształcenia ich w europejski region przemysłu zaawansowanych technologii. Działacz Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii. Senator VI kadencji w latach 2005-2007. Twórca parlamentarnego zespołu Społeczeństwo Informacyjne i Rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Źródła: J. Chocjan, J. Szymura, Zagłębie komputerowe [w:] Raport o Śląsku, „Gazeta Wyborcza”, 6.03.1997; Jerzy Szymura, [1] [dostęp: 3.10.2020]; Nasza Misja, [2] [dostęp: 7.09.2020]; Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii: Władze Izby, [3] [dostęp: 3.10.2020]; M. Trepińska, Komputer wśród kopalni, „Puls Biznesu”, 24.09.2004; ZSI Magistrat, [4] [dostęp: 3.10.2020].