Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – największa i najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce. Wśród absolwentów znajdują się naukowcy, ludzie kultury i sztuki, działacze polityczni i gospodarczy zasilający polskie struktury w poszczególnych obszarach. Jej wykładowcami byli m.in. Stanisław Wojciechowski i Michał Kalecki. Od 1906 uczelnia funkcjonowała jako Prywatne Męskie Kursy Handlowe, od 1907 im. Augusta Zielińskiego. Od 1915 nosiła nazwę Wyższej Szkoły Handlowej. Uprawnienia przysługujące szkołom akademickim zostały nadane w 1924, a pierwszym rektorem został Bolesław Miklaszewski. Od 1933 nosiła nazwę Szkoły Głównej Handlowej. Funkcjonowała jako uczelnia o bezwydziałowej strukturze, a młodzież mogła odbywać studia na 8 kierunkach. W okresie międzywojennym w SGH działały: koło ekonomistów, koła praktycznej wiedzy handlowej, samorządowców i skarbowców oraz koło spółdzielców. Liczba studentów w roku akademickim 1936/37 wynosiła 1430. Do 1939 studia ukończyło 1,7 tys. osób. Podczas II wojny światowej uczelnia została zamknięta, jednakże nielegalnie prowadziła działalność jako Miejska Szkoła Handlowa z Edwardem Lipińskim na czele. SGH wznowiła działalność w 1945, w 1949 została upaństwowiona. Władze zmieniły nazwę uczelni na „Szkoła Główna Planowania i Statystyki”, kształcenie zostało podporządkowane potrzebom gospodarki centralnie kierowanej. W 1991 uczelnia powróciła do tradycyjnej nazwy Szkoły Głównej Handlowej, przeprowadzono reorganizację w strukturze uczelni i jej nauczaniu, zgodnemu z zachodnimi standardami kształcenia. W 2017 stan zatrudnienia wynosił 1208 osób, w tym blisko 720 nauczycieli akademickich. SGH posiada największą w Polsce bibliotekę ekonomiczną. Ponadto dysponuje oficyną wydawniczą. Uczelnia jest członkiem stowarzyszenia CEMS – Global Alliance in Management Education.

Źródła: J. Górski, Drugie narodziny miasta. Warszawa 1945, Warszawa, 1976; E. Magiera, Spółdzielczość jako forma edukacji w szkolnictwie polskim drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Szczecin 2011; A. Jarosz-Nojszewska, Powstanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jej kampusu [w:] Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, red. W. Morawski, Warszawa 2015; J. Kaliński, Zarys dziejów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, [1] (dostęp 01.12.2019); W. Mróz, Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Handlowej – Szkoły Głównej Handlowej w latach 1915–1939, Warszawa 1994; A. Podolska-Meducka, Szkoła Główna Handlowa 1933–1939 [w:] Historia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1906–2006, red. W. Morawski, Warszawa 2006.