Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – uniwersytet przyrodniczy, najstarsza uczelnia rolnicza w Polsce, założona 23.09.1816 w Warszawie. Początkowo funkcjonowała jako Instytut Agronomiczny z siedzibą w Marymoncie (obecnie Warszawa). Jej skomplikowane losy związane były z polską historią, upadkiem powstań i przenosinami siedziby. Uczelnia odrodziła się w Warszawie we wrześniu 1918 jako Królewsko-Polska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Po 11.11.1918 jej nazwę zmieniono na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, a 7.02.1919 szkoła została upaństwowiona. W skład szkoły wchodziły początkowo dwa wydziały: rolniczy oraz leśny. Pierwszym rektorem po 1918 został prof. Józef Mikułowski-Pomorski. Głównym zadaniem placówki było promowanie nauk rolniczych oraz nauczanie młodzieży w standardach akademickich. W 1921 powstał Wydział Ogrodniczy, a w Skierniewicach utworzono pole doświadczalne. W 1923 wydłużono czas trwania studiów z trzyletnich na czteroletnie. Absolwent po ich ukończeniu uzyskiwał tytuł inżyniera nauk rolniczych, leśnych lub ogrodniczych. Jeszcze w 1923 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przekazał 11 ha na Polach Mokotowskich wraz ze środkami finansowymi na budowę siedziby przy ulicy Rakowieckiej. W 1926 został tam utworzony ogród botaniczny. W 1929 ukończony został gmach „Chemii”. Trudności finansowe, wynikające ze zbyt małych dotacji, miał natomiast wydział rolniczy. W okresie międzywojennym SGGW była najsilniejszym i najbardziej innowacyjnym ośrodkiem badań rolniczych w Polsce. Wraz z rozwojem szkoły systematycznie wzrastała też liczba pracowników naukowych. W roku akademickim 1938/1939 w szkole pracowało 24 profesorów, 20 docentów, 39 wykładowców oraz 79 pomocniczych pracowników naukowych. W okresie II wojny światowej infrastruktura szkoły nie ucierpiała, a w jej budynkach prowadzono tajne nauczanie. Po wojnie wznowiono działalność uczelni. W 1951 utworzono Wydział Weterynaryjny. W 1956 roku w zamian za grunty w Skierniewicach, placówka otrzymała tereny na warszawskim Ursynowie. Tam w nowoczesnym kampusie od 2003 znajdują się wszystkie wydziały uczelni.

Źródła: M. Kalinowska-Zdun, Historia Wydziału Rolniczego [w:] Historia i spis absolwentów z lat 1908-1998 wydane z okazji jubileuszu 90-lecia pierwszych promocji, oprac. M. Zakrzewska, A. Dunin-Brzezińska, Warszawa 1999; Historia SGGW, [1] [dostęp: 24.03.2019].