Szklarski Ludger

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Szklarski Ludger – ur. 26.03.1912 w Jekaterynówce, zm. 19.07.2003 w Krakowie, inżynier, pionier elektryfikacji i automatyzacji górnictwa w Polsce. Absolwent Wydziału Elektromechanicznego Instytutu Górniczego w Leningradzie. W latach 1934-1937 pracował w kopalniach węgla na Uralu. Aspirant Instytutu Górniczego w Moskwie w latach 1939-1940. Pracował na Politechnice Lwowskiej w latach 1940-1945. Od 1945 zatrudniony w Katedrze Części Maszyn Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rok później obronił pracę doktorską i habilitował się. Pionier automatyki w Polsce. Współtwórca Wydziału Elektro-Mechanicznego (podzielonego w 1952 na Wydziały Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa oraz Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa). Prowadził badania m. in. z dziedziny zastosowania tyratronów, rachunku operatorowego i korektorów typu PD. W 1947 z Mieczysławem Jeżewskim i Zygmuntem Kaweckim opracował defektoskop magnetyczny – aparat do badania magnetycznego lin stalowych. Skutkiem było powstanie podstaw defektoskopii magnetycznej i opracowanie jej metody jako narzędzia do badania lin nośnych pomocnych m. in. w górnictwie podziemnym. Podsumowaniem badań była praca pt. „Ulepszona elektromagnetyczna metoda badania lin kopalnianych”. Stanowiła ona pierwszą powojenną publikację naukową o tej tematyce na świecie. Defektoskop opatentowano w 1949. Autor „Podstaw teorii regulacji automatycznej” – pierwszego polskiego podręcznika poświęconego podstawom regulacji (1958, 1962). W 1957 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W 1962 odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Cambridge oraz w British Tomson Huston Co. w Rugby. Współzałożyciel Komitetu Organizacyjnego Kongresów Automatyki w Górnictwie (ICAMC) w 1967, Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego (PTC), Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) i Międzynarodowej Organizacji Kolei Linowych (OITAF). Członek Polskiej Akademii Nauk od 1968. Autor 263 publikacji naukowych, w tym 56 książek oraz 14 patentów w Polsce i zagranicą.

Źródła: A. Dziadecki, Profesor Ludger Szklarski. Uroczysta sesja poświęcona uczczenia pamięci Stanisława Bladowskiego i Ludgera Szklarskiego.29 listopada 2012, [1] [dostęp: 4.04.2020]; A. J. Marusiak, Ludger Szklarski (1912-2003), [2] [dostęp: 4.04.2020]; L. Szklarski, Zastosowanie metody wariacyjnej do analizy dynamiki układów napędowych (streszczenie referatu), „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka” nr 38, 1961; L. Szklarski, M. Zając, A. Dziadecki, Modelowanie napędu maszyny wyciągowej z uwzględnieniem sprężystości liny, „Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej. Górnictwo” nr 548, 1977; J. Zarudzki, Jubileusz 90-lecia prof. dr hab. inż. Ludgera Szklarskiego, [3] (dostęp 4.04.2020); Ludger Mirosław Szklarski, [4] [dostęp: 4.04.2020].