Stowarzyszenie Kupców Polskich

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Stowarzyszenie Kupców Polskich – społeczna organizacja kupiecka o charakterze ogólnopolskim z siedzibą w Warszawie. Założona 1906 w Królestwie Polskim i funkcjonująca do września 1939. Od 1920 działało na podstawie polskiego Prawa o Stowarzyszeniach. Od 1925 Stowarzyszenie Kupców Polskich było zrzeszone w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego. Stowarzyszenie Kupców Polskich udzielało pomocy członkom w korzystaniu z kredytów, ulg podatkowych, taryfowych, celnych. Zajmowało się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych członków, w 1938 powołało do życia Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej. Starało się wywierać wpływ na rozwój polityki gospodarczej państwa i popierało akcję unarodowienia handlu. Organ prasowy SKP stanowił „Tygodnik Handlowy”. Przy SKP działało Koło Kupców Winno-Kolonialnych. W SKP pracowali m.in. Eugeniusz Konopacki, Adam Pakulski, Stefan Barcikowski. Na prowincji funkcjonowały oddziały terenowe, w ramach których powoływano sekcje branżowe. Oddziały terenowe SKP nie posiadały osobowości prawnej. Wśród obowiązków oddziałów znajdowało się przekazywanie 10% zebranych składek członkowskich Naczelnej Radzie SKP w Warszawie. Oddziały terenowe znajdowały się w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Lublinie, Radomiu, Sosnowcu, Grudziądzu, Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Zamościu. W 1918 SKP posiadało 13 oddziałów, 18 kół zawodowych oraz ok. 1300 członków. Natomiast w 1939 było 146 oddziałów, 22 koła i blisko 15 tys. członków. Formalna działalność SKP obejmowała zagadnienia społeczne. SKP powoływało prywatne szkoły handlowe oraz wspierało rozwój nauczania, brało udział m.in. w utworzeniu 4-letniej Szkoły Handlowej Męskiej SKP w Radomiu, a także w przekształceniu Szkoły Handlowej w Pilicy w 3-letnie Koedukacyjne Gimnazjum Stowarzyszenia Kupców Polskich, następnie szkoła działała w Zawierciu jako Szkoła Handlowa SKP.

Źródła: E. Kielska, Działalność oświatowa Stowarzyszenia Kupców Polskich w Radomiu w okresie międzywojennym, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2010, nr 2; J. Kofman, Stowarzyszenie Kupców Polskich [w:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945, t. 2, Warszawa 1981; Stowarzyszenie Kupców Polskich [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 26, Warszawa 2005.