Steffen Jan

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Steffen Jan – ur. 17.07.1936 w Poznaniu, zm. 10.08.2009 w Warszawie, genetyk, onkolog immunolog. Absolwent Państwowego Liceum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1957, razem ze Stefanem Mackiewiczem opublikował pracę „Archiwum Medycyny Wewnętrznej” dotyczącą występowaniu gośćca u mieszkańców wsi. W 1958 uzyskał dyplom lekarza. Współpracując z II Kliniką Chorób Wewnętrznych pracował nad dializą pozaustrojową i transportem rtęci w nefronach psa. Od 1958 pracownik Katedry Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Akademii Medycznej w Poznaniu. Jako stypendysta Fundacji Rockefellera, w latach 1961-1962 studiował w Departamencie Fizyki na Uniwersytecie w Colorado pod kierownictwem prof. Theodora Thomasa Pucka. Prowadził badania dotyczące analizy cyklu życiowego na modelu komórek HeLa oraz synchronizacji cyklu pod wpływem Coclemidu zatrzymującego komórki w stadium metafazy. Organizator pierwszej w Polsce pracowni cytogenetycznej (1962). Od 1963 pracował nad transformacją blastyczną i hodowlami limfocytów stymulowanych fazeoliną. Na przełomie 1965 i 1966 był stażystą Instytutu badań nad Komórką na Medicinska Nobelinstitutet Karolińskiego Szpitala Uniwersytetu w Sztokholmie. Badał zawartość białka i kwasów nukleinowych w różnych fazach transformacji blastycznej limfocytów. Od 1969 pracownik Zakładu Radiobiologii Instytutu Onkologii w Warszawie. 1974 mianowany kierownikiem Zakładu Immunologii. Prowadził badania nad dziedzicznymi uwarunkowaniami chorób nowotworowych, w szczególności raka piersi oraz nosicielstwem mutacji w genie NBS1. W 1976 uzyskał tytuł profesora i został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Organizacji i Koordynacji Prac Badawczych w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W latach 1986-1990 kierował Centralnym Programem Badawczo-Rozwojowym „Zwalczanie chorób nowotworowych”. Dyrektor Centrum Onkologii w latach 1985-1991.

Źródła: M. Chorąży, J. Limon, Profesor Jan Steffen – człowiek nauki i pracy (1936-2009), „Nowotwory. Journal of Oncology” 2010, nr 5; Historia Instytutu, [1] [dostęp: 9.12.2020]; Kto jest kim w polskiej medycynie, Warszawa 1987; Zmarł Profesor Jan Steffen, [2] [dostęp: 9.12.2020].