Siemionow Maria

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Siemionow Maria – wybitny chirurg. Ur. 3.05.1950 w Krotoszynie. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 1985 uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy „Ocena przydatności różnych technik mikrochirurgicznego zespalania tętnic o średnicy mniejszej niż 1 mm”. Otrzymała stypendium Instytutu Christine Kleinert w Louisville (Kentucky, USA). Od 1995 kierownik oddziału chirurgii plastycznej i mikrochirurgii w Cleveland Clinic (Ohio, USA). W 2005 uzyskała tytuł profesora tamtejszej uczelni. Habilitowała się w 1992 na podstawie pracy pt. „Hemodynamika mikrokrążenia wolnego płata mięśniowego w badaniu doświadczalnym in vivo”. Maria Siemionow prowadzi badania z dziedziny transplantologii, głównie transplantacji twarzy, indukcji tolerancji w transplantologii, mikrokrążenia, nerwów obwodowych, neuropatii uciskowych. Najważniejszym dokonaniem prof. Siemionow było zrealizowanie pierwszego w Stanach Zjednoczonych, a czwartego na świecie, udanego przeszczepu twarzy. Operacja odbyła się w grudniu 2008, pacjentką była kobieta, ofiara postrzelenia. Przeszczepiono jej 80 % powierzchni twarzy od zmarłego dawcy. Kobieta odzyskała zdolność samodzielnego oddychania, zmysł smaku i węchu oraz funkcje mimiczne. W 2005 Marię Siemionow wybrano na prezesa American Society for Peripheral Nerve a w 2009 została przewodniczącą International Hand and Composite Tissue Allotransplantation. W 2011 mianowana profesorem zwyczajnym w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologii Gastroenterologicznej i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2018 opracowała metodę wspierającą przyjmowanie się przeszczepów na podstawie badań nad komórkami chimerycznymi. Polega na pobraniu szpiku kostnego od dawcy i biorcy i zmieszaniu ich w równych proporcjach. Celem jest zminimalizowanie ryzyka odrzucenia przeszczepu i przyjmowania leków immunosupresyjnych. Autorka ponad 300 prac naukowych, w tym 58 publikacji książkowych oraz 10 patentów (4 wspólne z mężem, Krzysztofem Siemionowem).

Źródła: M. Fox, First US patient gets new face 'to face the world', [1] (dostęp 13.03.2020); J. Górski, Polskie wynalazki, które zmieniły świat, Poznań 2018; Muscular dystrophy chimeric cells and method for treating muscular dystrophies, [2] (dostęp 13.03.2020); Patents by Inventor Maria Siemionow, [3] (dostęp 13.03.2020); Prof. dr hab. med. Maria Siemionow – informacja biograficzna, [4] (dostęp 13.03.2020); M. Siemionow, Twarzą w twarz: moja droga do pierwszego pełnego przeszczepu twarzy, Kraków 2010; Siemionow Maria Zofia, [5] (dostęp 13.03.2020).