Siła i Światło SA

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Siła i Światło SA – pierwsza polska spółka akcyjna utworzona po odzyskaniu niepodległości. Założona została 5 grudnia 1918 w Warszawie przez Janusza Regulskiego, Wiesława Gerlicza, Alfreda Biedermanna, Józefa Englicha i Tadeusza Sułowskiego. Istotą działalności spółki był aktywny udział w procesie elektryfikacji Polski. Siła i Światło czuwała nad rozwojem przedsiębiorstw elektrycznych poprzez wykupywanie ich z rąk obcego kapitału i podnoszenie jakości ich działalności. Głównym celem spółki było przyczynienie się do szybkiego rozwoju elektryfikacji, komunikacji i transportu w Polsce. Początkowo kapitał spółki wynosił 10 mln marek polskich. W 1923 konsorcjum banków przeznaczyło na rozwój spółki kwotę 2,6 mld marek polskich. W tym samym roku Siła i Światło otrzymała kredyt w wysokości 1,25 mln funtów szterlingów objęty gwarancją rządu angielskiego. Pieniądze te umożliwiły spółce realizację inwestycji na niespotykaną wówczas skalę. Siła i Światło realizując swoje pionierskie projekty znacząco przyczyniła się do rozwoju elektryfikacji i uprzemysłowienia terytorium Zagłębia Dąbrowskiego. Poza tym wspierała budowę sieci dalekonośnych wysokiego napięcia do zasilania energią elektryczną miejscowości znajdujących się daleko od elektrowni, tworzenie fabryki kabli i przewodników elektrycznych oraz budowę nowoczesnych osiedli i komunikacji podmiejskiej. Najważniejsze inwestycje: Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Dąbrowskim S.A., Elektrownia Okręgowa w Pruszkowie, Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Krakowskim, Sieci Elektryczne S.A., Kabel Polski, Spółka Elektryczna Koleje Dojazdowe S.A., Tramwaje Elektryczne w Zagłębiu Dąbrowskim S.A., Polskie Radio, Śląsko-Dąbrowskie Kolejowe Towarzystwo Eksploatacyjne, Zakłady Górnicze „Silesia”, Elektrownia Bielsko-Biała S.A. Siła i Światło przyczyniła się także do popularyzacji polskiego przemysłu elektrycznego na Międzynarodowej Wystawie w Liège w 1935, uzyskując nagrodę Grand Prix. Po II wojnie światowej majątek spółki został znacjonalizowany.23.03.2011 Siła i Światło została reaktywowana przez właściciela Galerii Akcji, Tomasza Górniaka, kolekcjonera przedwojennych papierów wartościowych.

Źródła: „Siła i Światło” S A i jej działalność na polu elektryfikacji, „Codzienna Gazeta Handlowa” 1935, nr 294; R. Grodzicki, Siła i Światło, http://www.podkowianskimagazyn.pl/index54.htm (dostęp 2.01.2018); W. Surmacz, Niejasne gry „Siłą i Światłem”, https://www.forbes.pl/przywodztwo/niejasne-gry-sila-i-swiatlem/dhvskfl (dostęp 2.01.2018); Siła i Światło SA (KRS: 0000381580, NIP: 7010287656, REGON: 142874855), http://www.krs-online.com.pl/sila-i-swiatlo-s-a-krs-685916.html, (dostęp 2.01.2018).