Romer Witold

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Romer Witold – wynalazca, fotografik, inżynier, chemik, profesor fototechniki Politechniki Wrocławskiej. Interesował się poligrafią. Prowadził badania naukowe związane z procesem fotograficznym. Urodzony 14.07.1900 we Lwowie, zmarł 19.05.1967 we Wrocławiu. Studiował chemię na Politechnice Lwowskiej (1917-1923). Asystent w Katedrze Chemii Fizycznej Politechniki Warszawskiej (1923-1925). Kierownik Instytutu Fotograficznego Politechniki Lwowskiej (1932-1939). Kierownik Katedry i Zakładu Fototechniki na Politechnice Wrocławskiej. Organizator laboratorium badawczego w Książnicy Atlas we Lwowie i jej kierownik (1925-1939). Książnica publikowała prace fotograficzne w formie pocztówek. Prezes Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego (1937-1939). Uzyskał patenty dotyczącą katochromii (nowoczesna technika druku map), sposobu wytwarzania materiału fotograficznego światłoczułego oraz sposobu korygowania barw. Opracował emulsję i sformułował jej współczynnik jakości do reprodukcji fotografii. Twórca nowej techniki pozytywowej, tonorozdzielczej, czyli izohelii. Wraz z Janem Biernatem i Władysławem Markockim opracował publikację dotyczącą wyboru kryterium pomiaru czułości materiałów negatywowych. W laboratorium Kodak prowadził badania dotyczące dyfuzji światła (1940-1942), natomiast w laboratorium w Farnborough badania z zakresu fotografii lotniczej i nocnych zdjęć lotniczych (1942-1946). Konstruktor aparatu umożliwiającego wykonanie zdjęcia o zwiększonej ostrości w zakresie fotografii lotniczej. Przyczynił się do opracowania metody polepszenia jakości materiałów negatywowych. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Fotograficznego i pierwszy prezes jego Oddziału Wrocławskiego oraz prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Za działalność w dziedzinie fotografii został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1939).

Źródła: W. Markocki, Romer Witold [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1988-1989; P. Nowak, Profesor Witold Romer (1900-1967): działalność naukowa i artystyczna, Wrocław 1998; A. Sobota, Szlachetność techniki, artystyczne dylematy fotografii w XIX i XX wieku, Wrocław 2001; Dekoracja odznaczonych w lwowskim Pałacu Wojewódzkim, „Gazeta Lwowska” 1939, nr 100; K. Jurecki, Historia fotografii polskiej do roku 1990 [w:] https://culture.pl/pl/artykul/historia-fotografii-polskiej-do-roku-1990 (dostęp: 04.03.2019).