Rodowicz Stanisław

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rodowicz Stanisław - inżynier technolog, bibliograf. Pionier w konstruowaniu kontenerów w Polsce. Interesował się organizacją i metodami transportu. Urodził się 4.02.1883 w Kijowie, zamordowany w 1940 w Katyniu. Studiował na Politechnice w Kijowie, następnie na Politechnice w Karlsruhe uzyskując tytuł inżyniera technologa. Pracownik działu technicznego Dyrekcji Kolei Południowo-Zachodniej w Kijowie (do 1918), szef sekcji kolejowej dowództwa Wojska Polskiego i organizator transportów repatriantów polskich z Kijowa, członek Ligi Narodowej. Pracował w Instytucie Wojskowo-Technicznym, w Departamencie V Inżynierii i Saperów Ministerstwa Spraw Wojskowych, a także w Głównym Zarządzie Inżynierii i Saperów. Prezes Stowarzyszenia Techników Polskich w Warszawie (1929-1932) oraz Komitetu Bibliotecznego, dyrektor Komitetu Chłodnictwa w Ministerstwie Przemysłu i Handlu (1930-1935) oraz członek Międzynarodowego Instytutu Bibliograficznego w Brukseli (od 1928). Jeden z inicjatorów budowy linii kolejowej na Półwyspie Helskim. Zaprojektował m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ogrzewcze w szczególności dla Politechniki Warszawskiej oraz Zakładu dla Niewidomych w Laskach. Pierwszy polski projekt systemu kontenerowego opracował w 1919. Uzyskał patenty: we Francji (1919), Wielkiej Brytanii (1921), Austrii (1923) i Polsce (1926). Ponadto celem ułatwienia przeładunku skonstruował i opatentował składaną motorową dźwignicę kolejową (1924). Autor pracy "Wagony o nadwoziu przenośnym dla przewozu ładunków drogami żelaznymi, bitymi i wodnymi" (1918). Redagował i wydawał m.in. „Wiadomości Stałej Delegacji Polskich Zrzeszeń Technicznych” (1923-1939), „Polską Bibliografię Techniczną” (1928-1934), „Kronikę Techniczną” (od 1930). Uczestnik kampanii wrześniowej 1939, internowany przez Armię Czerwoną, więziony w obozie w Kozielsku. Wielokrotnie odznaczany, uhonorowany m.in. Krzyżem Walecznych.

Źródła: S. Konarski, Rodowicz Stanisław [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1988-1989; K. Lewandowski, Prekonteneryzacja w II Rzeczypospolitej Polskiej 1926-1939, Łódź-Wrocław 2016; M. Ludwicki, Niezatapialni i Łódź Podwodna: Stanisław, Kazimierz i Władysław Rodowiczowie, Warszawa 2017; J. Piłatowicz, Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939 r. T. II. Słownik polskich stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r., Warszawa 2005.