Rieger Roman

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rieger Roman – inżynier górniczy, profesor Akademii Górniczej, wynalazca. Pionier mechanizacji i nowoczesnego systemu pracy, podnoszącego wydajność wydobycia. Urodzony 22.11.1870 we Lwowie, zmarł 27.10.1947 w Krakowie. Studiował górnictwo i hutnictwo w austriackiej Akademii Górniczej w Loeben uzyskując tytuł inżyniera. Pracował w Witkowickim Towarzystwie Górniczo-Hutniczym (1895-1918). Kierownik kopalni „Ludwik” (1901-1916). Członek Delegacji Polskich Górników i Hutników, następnie przewodniczący Koła Śląskiego w Dąbrowie koło Karwiny ze Związku Górników i Hutników Polskich. Dyrektor krajowych kopalń węgla kamiennego (1918-1920), wicedyrektor Dyrekcji Generalnej Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Warszawie (do 1922). Dyrektor kopalń należących do Skarbofermu: „Knurów” (do 1923) i „Prezydent” (1923-1930). Skonstruował rynny potrząsalne (przenośniki wstrząsane) wykorzystywane do transportu węgla w kopalniach. Wynalazek uzyskał patenty w wielu krajach, m.in. Austrii, Belgi, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii. Nowoczesne urządzenie znalazło zastosowanie w mechanizacji odstawy węgla i zdobyło uznanie na arenie międzynarodowej. Przyczynił się do założenia Polskiej Szkoły Górniczej w Dąbrowie (1907). Autor artykułów dotyczących m.in. organizacji pracy w górnictwie. Prezes Koła Naukowej Organizacji Pracy dla Górnego Śląska (1924), członek Instytutu Naukowej Organizacji Pracy w Warszawie (1927), założyciel Instytutu Psychotechnicznego Porady Zawodowej w Katowicach (1928) oraz kierownik Katedry Organizacji Przedsiębiorstw Przemysłowych Akademii Górniczej w Krakowie (do 1933). Uhonorowany godnością doktora honoris causa Akademii Górniczej (1947), Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta oraz Medalem 10-lecia Niepodległości.

Źródła: Z. Bożek, Górnośląskie leksykony dokumentują. Zasłużeni na polu górniczej nauki i kultury, „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 2004, nr 8; S. M. Brzozowski, Rieger Roman [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 31, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988-1989; A. Czech, Roman Rieger (1870-1947), „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 1; S. Łotysz, Polscy wynalazcy, Bielsko-Biała 2018; J. Piłatowicz, Ruch stowarzyszeniowy inżynierów i techników polskich do 1939 r. T. II. Słownik polskich stowarzyszeń technicznych i naukowo-technicznych do 1939 r., Warszawa 2005.