Pszenicki Andrzej

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pszenicki Andrzej – inżynier, pionier w dziedzinie mostownictwa i budownictwa stalowego, autor projektów najdłuższych mostów w Rosji i w Polsce, współtwórca projektu Dworca Głównego w Warszawie. Ur. 29.11.1869 w Pabianicach, zm. 5.08.1941 w Warszawie. Absolwent Wydziału Fizyczno-Matematycznego Instytutu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. Od 1917 roku kierownik tej katedry. W l. 1898-1919 projektował konstrukcje mostowe dla Zarządu Miejskiego Petersburga. Sprawował opiekę nad mostami miasta, z których zaprojektował 43 (27 stalowych). Konstruktor mostów na całym terytorium Rosji. W l. 1908-1914 naczelny inżynier budowy Mostu Pałacowego na Newie w Petersburgu. Aktywny działacz Polonii. Udzielał się w radzie parafialnej Św. Katarzyny w Petersburgu. W 1919 wrócił do Polski. W l. 1924-1936 wykładał budowę mostów drewnianych w Oficerskiej Szkole Inżynierii w Warszawie. W l. 1929-1932 rektor Politechniki Warszawskiej, do 1939 kierownik Katedry Budowy Mostów. W 1928 wraz z Zygmuntem Przybylskim rozpoczął realizację projektu przebudowy Dworca Głównego w Warszawie i rozplanowania terenu kolejowego otaczającego dworzec. Pszenicki pracował także dla Ministerstwa Robót Publicznych i pełnił funkcję doradcy w firmie "K. Rudzki i S-ka". W l. 1936-1939 dyrektor nauk technicznych Wyższej Szkoły Inżynierii. W czasie okupacji niemieckiej był przewodniczącym Sekcji Odbudowy Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Po jej likwidacji w 1940 został przewodniczącym Sekcji Mieszkaniowej. Najważniejsze projekty mostów: Most Troicki w Petersburgu (1903), Most Pałacowy w Petersburgu (1908), most w Borowiczach (1905), w Saratowie (1911), Most Józefa Piłsudskiego w Krakowie (1934), most kolejowy w Sandomierzu (1927), drogowy w Grodnie (1934), Most im. Rydza-Śmigłego we Włocławku (1937), Most im. Legionów Piłsudskiego w Płocku – najdłuższy w Polsce (1936). Inne projekty: maszt radiowy dla Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej (1922-1923), Dworzec Główny w Warszawie, hangary na warszawskim Okęciu, Centralne Warsztaty w Dęblinie (1927), Fabryka Solvaya w Mątwach. Najważniejsze publikacje: „Zastosowania łuków trójprzegubowych do mostów zwodzonych” (1916), „Mosty żelazne II” (1928), „Kurs budowy mostów” (1938), „Mosty stalowe nitowane” (1954, wydanie pośmiertne).

Źródła: J. Wołkanowski, Projekt Dworca Głównego w Warszawie, „Inżynier Kolejowy” 1931, nr 3; B. Chwaściński, Pszenicki Andrzej [w:] Słownik polskich pionierów techniki, Katowice 1984; Wiele historii prawie jednego dworca, „Stolica” 1973, nr 7; Pszenicki Andrzej, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Pszenicki-Andrzej;3964232.html (dostęp 20.05.2019); Nauka – metalurgia, mosty, http://www.copklaster.pl/a/80leciecop/(13)Nauka-%20Metalurgia_Mosty.pdf (dostęp 20.05.2019); S. Saładaj, Pszenicki, https://um.pabianice.pl/artykul/110/1047/pszenicki (dostęp 20.05.2019).