Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – współfinansowany ze środków unijnych, realizowany w Polsce w latach 2007–2013. Stanowił dodatkowe wsparcie dla 5 wschodnich województw kraju: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Wola wsparcia Polski Wschodniej dodatkowymi inwestycjami została wyrażona w dokumentach zamykających negocjacje perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Rada Europejska w grudniu 2005 r. przypisała 5 województwom dodatkowe środki z budżetu UE w wysokości 882 mln euro. Decyzją rządu RP pulę tę zwiększono i w efekcie pierwszy program dedykowany makroregionowi – Program Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, wystartował z budżetem 2,38 mld euro (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Celem dedykowanych programów dla Polski Wschodniej było likwidowanie barier i wykorzystywanie potencjałów (szans) dla rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu. W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 stworzono 2,4 tys. nowych miejsc pracy, udzielono pożyczki i poręczenia dla 2,9 tys. małych i średnich firm, unowocześniono infrastrukturę 21 szkół wyższych, przygotowano 650 nowych i zmodernizowanych laboratoriów na uczelniach i w firmach oraz zakupiono 423 sztuk taboru dla komunikacji miejskiej w miastach wojewódzkich makroregionu. Ponadto wybudowano i przebudowano łącznie 353 km dróg, w tym obwodnice dla 20 miast. Zbudowano dwa mosty na Wiśle – w Kamieniu, w Połańcu (woj. świętokrzyskie i podkarpackie), oraz na Wisłoku w Rzeszowie. W pięciu województwach zbudowano sieć szerokopasmową, co pozwoliło na zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu mieszkańcom oraz działającym na terenie makroregionu przedsiębiorcom i instytucjom. Przeprowadzono także szkolenia dla ponad 8 tys. osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Utworzono Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, liczący 2 tys. km. To nie tylko odpowiednio przygotowane i oznakowane trasy rowerowe, Miejsca Obsługi Rowerzystów, łańcuch atrakcji przyrodniczych i kulturalnych, ale i szereg możliwości dla przedsiębiorców, którzy mogą rozwijać swoją działalność wokół szlaku. Następcą Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został Program Polska Wschodnia 2014-2020.

Źródła: S. Bartosiewicz, E. Stańczyk, Małe „co nieco” o sytuacji Ściany Wschodniej w porównaniu z resztą Polski, „Studia i Prace WNEiZ” T. 31 (2013); T. G. Grosse, Czy można zmienić trajektorię Polski Wschodniej?, Warszawa 2013; J. Kundera, W. Szmyt, Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Kraków 2008; Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, „Monitor Polski” 2000, 43, poz. 851; Obwieszczenie Prezesa RM o ogłoszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, „Monitor Polski” 2001, 26, poz. 432; S. Pytel, S. Sitek, Granica – stymulanta czy bariera rozwoju? [w:] Perspektywy rozwoju regionalnego Polski po 2013 roku, red. A. Harańczyk, Warszawa 2012; Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa 2009; B. Wyżnikiewicz, i in., Analiza potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, Warszawa 2010.