Posner Stanisław

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Posner Stanisław (Salomon) – ur. 21.11.1868 w Kucharach, zm. 08.05.1930 w Piorunowie pod Lutomierskiem, socjolog, działacz socjalistyczny, wolnomularz, senator RP. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, później studiował prawo na uniwersytecie w Berlinie, samodzielnie historię i socjologię. W 1905 r. związał się z Polską Partią Socjalistyczną. Od 1906 r. w Centralnym Komitecie Robotniczym PPS. Występował przeciwko akcjom bojowym. Nie opowiedział się po żadnej ze stron w czasie rozłamu PPS. Należał do tzw. integralistów. Od 1910 r. na emigracji w Paryżu. Po wojnie nadal działał w PPS. W latach 1922 i 1928 był wybierany do senatu. Do 1915 r. znajdował się na liście pomocników adwokata Karola Dunina, faktycznie zajmował się pracą badawczą i publicystyką, wykładał socjologię, prawo i ekonomię na tzw. Uniwersytecie Latającym oraz innych kursach. W 1899 r. wziął udział w przejęciu „Prawdy” z rąk Aleksandra Świętochowskiego, później został współwydawcą „Ogniwa”. W 1905 r. redagował „Robotnika”. Publikował w licznych czasopismach. W 1916 r. był współzałożycielem Uniwersytetu Ludowego im. A. Mickiewicza w Paryżu. Pracował jako korespondent wojenny m.in.: „Gazety Sądowej”, „Dziennika Petrogradzkiego”, „Myśli Narodowej” (Moskwa). Po powrocie z emigracji został naczelnik Wydziału Prawnego Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej (1919). Był założycielem Polskiego Stowarzyszenia Ligi Narodów, od 1923 r. stałym delegatem Polski w Komisji Doradczej Ligi Narodów dla Opieki nad Dzieckiem i Kobietą. Był współzałożyciel Ligi Praw Człowieka i Obywatela, a także współzałożycielem i wiceprzewodniczącym (1923-1929) Zarządu Głównego Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. Opublikował wiele prac o charakterze naukowym, fachowym (prawniczym) i popularnonaukowym, m. in. Drogi samopomocy społecznej. Szkice i wrażenia (1903), Nad otchłanią. W sprawie handlu żywym towarem (1903), Nauki społeczne w szkole wyższej (1905), Deklaracja praw człowieka i obywatela (1907). Publikował i działał pod licznymi pseudonimami: Henryk Bemaski, A. Rembowski, Alf, Alfa, Lib., Libelt, P., p., K., R., Kucharski, Rajmund Kucharski, S.P., U., Uriel Akosta, Zen Por.

Źródła: L. Krzywicki, Wspomnienia, t. 3, Warszawa 1959; J. Miąso, Stanisław Posner, „Oświata Dorosłych” 1960, nr 1; A. Pacholczykowa, Posner Stanisław (Salomon) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź 1983; S. Świdwiński, Wspomnienie pośmiertne. Senator Stanisław Posner, „Ogniwo” 1930, nr 5.