Polskie Radio SA

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polskie Radio SA – spółka Skarbu Państwa z koncesją na nadawanie programów radiowych. Spółka Akcyjna została powołana w 1924. Po rozstrzygnięciu konkursu na eksploatację ogólnopolskiej sieci radiofonicznej rozpoczęła działalność 18.08.1925 i była jedyną posiadającą koncesję na nadawanie programów radiowych na obszarze kraju. Stymulowanie rozwoju radiofonii w Polsce miało znaczenie ekonomiczne, społeczne oraz polityczne. Inicjatorem oraz pierwszym dyrektorem Polskiego Radia był Zygmunt Chamiec (do 1935). Współpracownikami radia byli m. in. Jan Parandowski, Janusz Korczak, Władysław Szpilman. Transmisję uznawaną za symboliczny początek stałej emisji programu, rozpoczęto 18.04.1926 słowami: „Halo, halo Polskie Radio Warszawa, fale 480’’. Okres międzywojenny był czasem sukcesywnego rozwój struktur i zasięgu radiofonii. Od 1927 zaczęto rozbudowywać sieć stacji nadawczych (Kraków, Katowice, Poznań, Wilno). W 1929 Polskie Radio otrzymało nową koncesję, w wyniku której w 1931 została utworzona stacja nadawcza w Raszynie. Uchodziła za jedną z najsilniejszych w Europie (120 kW) i pokrywała swym zasięgiem niemalże całą powierzchnię kraju. Polskie Radio w związku z uzyskanym w 1927 członkostwem w Międzynarodowej Unii Radiofonicznej rozpoczęło tworzenie sieci międzynarodowej wymiany programów. W 1935 powstała słynna Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Warszawie, którą utworzył Grzegorz Fitelberg. Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój radiofonii, a jednymi z ostatnich audycji były przemówienia Stefana Starzyńskiego, prezydenta miasta Warszawy. Celem odbudowy polskiej radiofonii wydano 22.11.1944 dekret PKWN o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego Polskie Radio. Rozpoczęto od uruchomienia warszawskich radiowęzłów, utworzenia rozgłośni Polskiego Radia (Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin) i odbudowy stacji raszyńskiej.

Źródła: M. Hermanowski, Radiofonia w Polsce. Zarys dziejów, Poznań 2018; E. Kaszuba, Polityka programowa Polskiego Radia w latach 1925–1929. Założenia i praktyka, „Przegląd Nauk Historycznych” 2013, nr 2; W. Kubaczewska, M. Hermanowski, Radio, historia i współczesność, Poznań 2008; M. J. Kwiatkowski, 60 lat Polskiego Radia, „Zeszyty Prasoznawcze” 1986; M. Łozińska, J. Łoziński, W przedwojennej Polsce. Życie codzienne i niecodzienne, Warszawa 2011; S. Miszczak, Historia radiofonii i telewizji w Polsce, Warszawa 1972; Ziemianin w Radiu. Z Ryszardem Miazkiem rozmawia Zbigniew Chomicz, „Z Dziejów Polskiej Radiofonii” 2004/2005, nr 1.