Polski Związek Przemysłowców Metalowych

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polski Związek Przemysłowców Metalowych – ogólnopolskie zrzeszenie przemysłu metalowego, mające na celu reprezentację jego interesów wobec instytucji państwowych. Powstało w 1920 w Warszawie na bazie Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Królestwa Polskiego, istniejącego od 1906, którego założycielami byli Ludwik Czarnowski, książę Kazimierz Światopełk-Mirski, Stanisław Wierzbicki, Gustaw Adolf Rothert i Albert Hantke (liczyło 20 przedsiębiorstw). Głównymi założeniami działalności Związku były: rozwój i ochrona przemysłu metalowego w Polsce, regulowanie kwestii zawodowych, przedstawicielstwo gospodarcze i zawodowe wobec rządu i instytucji społecznych, regulowanie wzajemnych relacji wśród członków oraz wobec pracowników i robotników za porozumieniem obu stron. Związek aktywnie działał na rzecz ustalania wysokości płac i polepszenia warunków pracy w przemyśle metalowym. Organizował szkoły i kursy zawodowe, odczyty, czytelnie, stacje doświadczalne, konkursy, wystawy, pokazy i budowę laboratoriów. W 1923 Związek starał się o wprowadzenie swojego przedstawiciela do polskiego Sejmu. Wówczas zrzeszenie liczyło 318 zakładów, skupionych w 10 oddziałach: warszawskim, łódzko-kaliskim, kujawsko-płockim, radomsko-kieleckim, dąbrowski, lubelskim, lwowskim, krakowskim, cieszyńskim i poznańsko-pomorskim. Przedsiębiorstwa podzielone były na grupy fachowe dotyczące: budowy maszyn, maszyn rolniczych, elektrotechniki, przyrządów mierniczych i aparatów precyzyjnych, odlewni metalów i żelaza, fabryk kotłów, aparatów i przyrządów zdrowotnych, fabryk wyrobów żelaznych i metalowych, przemysłu wojennego, fabryk drutów i igieł oraz wag. Członkami zawiązku byli m. in.: Janusz Czarliński, Józef Dubieński, Stanisław Jan Okolski, Stefan Przanowski, Zygmunt Sochacki, Fedor Weinschenck. Związek wydawał czasopisma „Przemysł Metalowy” (1922-1939), „Maszyny Rolnicze” (1924-1931), „Wiadomości Grupy Producentów Narzędzi” (1924-1931), „Rocznik Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych” (1922-1930). Od 1921 posiadał organizacje handlowe: Zjednoczeni Polscy Przemysłowcy Metalowi oraz Związek Eksportowy Przemysłu Metalowego Przetwórczego. W 1938 liczba zrzeszonych fabryk wynosiła 360. W 1939 rozwiązany przez Niemców.

Źródła: W. Jankowski, XXV-lecie Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych, Warszawa 1931; Polski Związek Przemysłowców Metalowych, „Goniec Śląski” 1923, nr 26; Polski Związek Przemysłowców Metalowych, [1] (dostęp 15.07.2019); Rada Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych w myśl pełnomocnictw udzielonych przez Walne Zgromadzenie, Warszawa 1922; Statut Polskiego Związku Przemysłowców Metalowych, Warszawa 1936.