Polska Agencja Telegraficzna

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polska Agencja Telegraficzna - najważniejsza rządowa agencja prasowa i największa instytucja prasowa w Polsce, założona 31.10.1918 w Warszawie. Powstała w wyniku przejęcia przez grupę polskich dziennikarzy oddziałów Wiedeńskiego Biura Korespondencyjnego w Krakowie i we Lwowie. Od grudnia 1918 funkcjonowała jako urzędowa agencja prasowa. Funkcję dyrektora PAT sprawowali kolejno: A. Wysocki (1918-1919), A. Grott (1919-1920), P. Górecki (1920-1929), R. Starzyński (1929-1933), K. Libicki (1935-1938), M. Obarski (1939-1939). PAT opublikowała 14 biuletynów w kilku językach obcych dla prasy zagranicznej, stanowiących źródło informacji o Polsce. Biuletyny podejmowały m.in. tematykę gospodarczą, kulturową, sportową z kraju i ze świata. Agencja dysponowała własnych biurem filmowym, które zajmowało się opracowywaniem cotygodniowej kroniki filmowej (od 1927). Ponadto PAT posiadała agencję fotograficzną oraz biuro ogłoszeń (od 1930). Statut PAT został podpisany przez prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego (1924), a funkcję kontrolną sprawowała Rada Nadzorcza. Stan zatrudnienia w PAT przed 1939 wynosił ok. 1 tys. osób. Agencja miała do dyspozycji 10 stałych korespondentów zagranicznych (Berlin, Londyn, Paryż, Moskwa, Wiedeń, Ryga, Rzym, Genewa, Nowy Jork) oraz kilkanaście oddziałów terenowych w kraju. Informacji zagranicznych dostarczały w szczególności agencje: Havas, Reuter, DNB, Stefani, TASS oraz Associated Press. PAT była członkiem Międzynarodowej Ligi Agencji Sprzymierzonych (od 1923). PAT wydawała w szczególności: biuletyn dla Polonii, miesięczniki „Bank i Giełda”, „Wiadomości Portu Gdańskiego”, „Arkady” oraz roczniki, m.in. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy”, „Prasa-Reklama”. W czasie II wojny światowej w wyniku ewakuacji terenem działalności PAT stały się kolejno Paryż oraz Londyn. Stała się oficjalną agencją prasową Rządu RP na Uchodźstwie. 27.02.1991 w Warszawie doszło do symbolicznego połączenia Polskiej Agencji Telegraficznej z Polską Agencją Prasową.

Źródła: E. Ciborska, Polska Agencja Prasowa: tradycje i współczesność, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” nr 1/1-2: 1998; W. Grabowski, Polska Agencja Telegraficzna 1918-1991, Warszawa 2005; Nowy dyrektor P. A. T., „Orędownik Ostrowski” 1938, nr 111; Polska Agencja Wydawnicza [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 21, Warszawa 2004; Redaktor Obarski dyrektorem PAT-a, „Gazeta Lwowska” 1938, nr 214; E. Rudziński, Polska Agencja Telegraficzna w latach 1918-1923, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1965, nr 4/1.