Podoski Roman

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Podoski Roman – inżynier, elektrotechnik, pionier elektryfikacji kolei. Ur. 15.08.1873 w Dąbrowińce, zm. 23.11.1954 w Zielonce. Od 1890 uczęszczał do Szkoły Politechnicznej we Lwowie. W 1892 rozpoczął nauki na Politechnice Związkowej w Zurychu. W 1896 uzyskał dyplom inżyniera. Kierował budową linii tramwajowych w Zurychu, Kolonii, Como i Catanii. W l. 1903-1907 prowadził biuro elektrotechniczne w Kijowie. Od 1907 pracował w Warszawie jako kierownik zajezdni, ruchu, służby i sieci tramwajowych. Członek Koła Elektrotechników przy Stowarzyszeniu Techników. Okres I wojny światowej spędził na Ukrainie. W 1918 wrócił do Polski. Pracował na Politechnice Warszawskiej. Prowadził pionierskie wykłady z dziedziny trakcji elektrycznych oraz napędów elektrycznych. Wychował pierwszą w Polsce kadrę naukową i inżynierską z dziedziny trakcji elektrycznej. Podoski był autorem pierwszego ogólnego projektu elektryfikacji kolei w Polsce (1922). W 1923 został doradcą w Ministerstwie Komunikacji. Inicjator powstania Międzyministerialnej Komisji Studiów nad Elektryfikacją Kolei w Polsce. Doprowadził do wprowadzenia nowoczesnego systemu zasilania trakcji elektrycznych prądem o stałym napięciu 3000 V, które uzyskiwano z prostowników rtęciowych. By poznać najnowsze wiadomości z dziedziny elektryfikacji, Podoski podróżował często po Europie i Stanach Zjednoczonych. W l. 1928-1930 wykonał szczegółowy projekt elektryfikacji warszawskiego węzła kolejowego, który zrealizowano częściowo w l. 1936-1938. W 1932 został dyrektorem Śląskich Zakładów Elektrycznych „Ślązel” w Katowicach. Był członkiem zarządu Unii Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego i Związku Pracodawców Górnośląskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego. W 1946 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Po 1939 brał udział w tajnym nauczaniu politechnicznym. Po 1945 zaangażował się w proces odbudowy i rozbudowy węzła kolejowego w Warszawie oraz elektryfikacji sieci kolejowej Wybrzeżu. Włączył się w modernizację linii Warszawa-Katowice, projekt linii trolejbusowej w Wałbrzychu oraz budowę kolei dowożących piasek dla kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Planował całościową elektryfikację PKP. Najważniejsze publikacje: „Tramwaje i koleje elektryczne” (1922), „Trakcja elektryczna” (1951-1954), „Podręcznik inżyniera i elektryka” (1947-1954), „Niektóre zagadnienia trakcji elektrycznej” (1950).

Źródła: A. Grzybowski, Energetycy dla Niepodległej, „Energia Elektryczna” 1928, nr 10; J. Kubiatowski, Roman Podoski [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27, Wrocław 1983; B. Orłowski, Podoski Roman [w:] Słownik polskich pionierów techniki, Katowice 1984.