Pepłowski Edward

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pepłowski Edward – ur. 11.04.1880 w Starachowicach, zm. 23.03.1960 w Łodzi, inżynier, senator, minister, działacz narodowego ruchu robotniczego. Absolwent Instytutu Technologicznego w Petersburgu (1906). Po ukończeniu studiów zatrudniony w przedsiębiorstwie robót górniczych i wiertniczych Michała Łempickiego w Sosnowcu. W trakcie studiów wstąpił do „Zetu”, później aktywnie działał w Lidze Narodowej (od 1904 r.), współpracownik, a następnie członek zarządu głównego Narodowego Związku Robotniczego. W 1907 r. wybrany do II Dumy. W 1909 r. aresztowany i uwięziony, zwolniony wobec braku dowodów nielegalnej działalności. W obawie przed ponownym aresztowaniem wyemigrował do Czech. Po odzyskaniu niepodległości ponownie aktywnie działał w NZR, a później w Narodowej Partii Robotniczej. Z jej ramienia w gabinetach Leopolda Skulskiego (13.12.1919-09.06.1920) oraz Wincentego Witosa pełnił funkcję ministra pracy i opieki społecznej (24.07.1920-05.03.1921). W czasie kiedy kierował ministerstwem przygotowano wiele ważnych projektów w zakresie ustawodawstwa pracy. W 1928 r. wybrany do senatu z listy NPR, w 1930 r. dostał się do izby wyższej z listy Centrolewu. Wystąpił z NPR po decyzji o bojkocie wyborów w 1935 r. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1924). Po ustąpieniu ze stanowiska ministra został naczelnym dyrektorem Państwowych Zakładów Górniczych i Hutniczych (1921-1926). W czasie II wojny światowej pełnił funkcję prezesa Fabryki Wyrobów Ceramicznych w Opocznie. Po wojnie był dyrektorem technicznym Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. S. Dubois w Łodzi (1945-1947), później pracował w Dyrekcji Przemysłu Bawełnianego (1947-1949), zaś w latach 1949-1954 był dyrektorem Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Józefa Stalina w Łodzi.

Źródła: Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938; Kto był kim w II Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, Warszawa 1994; Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945, red. M. Baumgart, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2001; R. Wapiński, Pepłowski Edward Adolf [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1980; K. Rzepecki, T. Rzepecki, Sejm i Senat 1928-1933: podręcznik zawierający wyniki wyborów w województwach, okręgach i powiatach, podobizny posłów sejmowych i senatorów, statystyki i mapy poglądowe, Warszawa 1928.