Pakiet 2000

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pakiet 2000 – program społeczno-gospodarczy autorstwa Grzegorza Kołodko na lata 1994–1997. Pakiet 2000 nie zastępował Strategii dla Polski. Istotą Pakietu nie było stawianie szczegółowych zadań gospodarczych, lecz wytyczenie zasadniczych celów możliwych i koniecznych do realizacji. Pakiet stanowił projekcję tego co możliwe, potrzebne i konieczne do osiągnięcia i utrwalenia. Jego powodzenie w wymiarze generalnym było warunkowane wejściem Polski do Unii Europejskiej. Pakiet 2000 był propozycją reakcji na trzy zasadnicze problemy polskiej gospodarki, które obrazowały następujące pytania: 1) jak sprostać wyzwaniu, którym będzie integracja z UE około 2000 roku?; 2) jak utrwalić silną tendencję wzrostową z lat 1993-1995?; 3) jak przeciwstawić się groźbie destabilizacji gospodarki w następstwie narastającego nacisku roszczeń grupowych? Tym samym Pakiet określał, w jaki sposób sprostać wyzwaniom, wykorzystać możliwości i przeciwstawić się zagrożeniom stojącym przed polską gospodarką. W wymiarze wyzwań Pakiet stanowił zestaw celów umożliwiających makroekonomiczne skonsolidowanie polskiej gospodarki w perspektywie znalezienia się Polski w Unii Europejskiej. W wymiarze możliwości Pakiet należało postrzegać jako zestaw środków mających na celu utrwalenie osiągniętego wysokiego tempa wzrostu. W wymiarze zagrożeń Pakiet stanowił zestaw reguł pozwalających chronić gospodarkę przed destabilizacją. Obejmował działania mieszczące się w obszarze dwóch nurtów polityki gospodarczej, a mianowicie polityki makroekonomicznej oraz fiskalnej. Hasłem przewodnim Pakietu był „Wzrost, Stabilizacja, Konkurencyjność”. W dziale polityki makroekonomicznej Pakiet określał podstawowe cele polityki gospodarczej na najbliższe lata. Punktami odniesienia nowej strategii miało być obniżenie poziomu bezrobocia oraz utrzymanie społecznie odczuwalnego realnego wzrostu spożycia. W drugim dziale Pakietu 2000 znajdowała się analiza polityki fiskalnej oraz systemu podatkowego. Hasłem przewodnim zmian w tym zakresie było stworzenie taniego i czytelnego systemu podatkowego. W programie zmian systemu podatkowego miały być zawarte obiektywne kryteria korzystania z ulg podatkowych oraz zmiany zmierzające do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Pakiet 2000 zapoczątkował tworzenie w kraju pakietów i tarcz antykryzysowych w sytuacjach kryzysowych związanych z sytuacją gospodarczą.

Źródła: G.W. Kołodko, From Shock to Therapy: The Political Economy of Postsocialist Transformation, Oxford and New York 2000; G.W. Kołodko, Polska 2000. Strategia dla przyszłości, Warszawa 1996; G.W. Kołodko, Strategia dla Polski, Warszawa 1994; G.W. Kołodko, Uwarunkowania i długookresowe implikacje Strategii dla Polski, „Gospodarka Narodowa” 2019, nr 2.