Paciorkowski Jerzy

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Paciorkowski Jerzy – ur. 13.12.1893 w Będzinie, zm. 09.11.1957 w Londynie, prawnik, minister, minister opieki społecznej, wojewoda, poseł na sejm. Studiował prawo na uniwersytecie w Petersburgu (1912-1915), kontynuował naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1919-1920), studia ukończył w 1921 r. Uczestnik ruchów społeczno-niepodległościowych (m.in. Związku Młodzieży Postępowo-Niepodległościowej). Należał do Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny w Piotrogrodzie. W 1917 r. przybył do Warszawy. W 1919 r. został zatrudniony w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, wkrótce przeszedł do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej. W 1921 r. objął funkcję kierownika Wydziału Inspekcji, od 1925 r. kierował Wydziałem Pracy i Walki z Bezrobociem. Uważa się, że jeszcze przed zamachem majowym był związany z obozem piłsudczykowskim. Od 1926 r. pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którym stał na czele Wydziału Społeczno-Politycznego, a od 1928 r. był dyrektorem Departamentu Politycznego. Szef Gabinetu Prezesa Rady Ministrów (1929-1930), później wojewoda kielecki. W latach 1934-1935 minister opieki społecznej w rządach Leona Kozłowskiego i Walerego Sławka. Przeprowadził reformę organizacji systemu walki z bezrobociem. Włączył Fundusz Bezrobocia i Biura Pośrednictwa Pracy do Funduszu Pracy. Od 1935 r. ponownie w MSW (wiceminister w latach 1937-1938). Kierował akcją tłumienia strajku chłopskiego w 1937 r. W 1938 r. przeniesiony na stanowisko wojewody warszawskiego. W 1935 r. wybrany posłem na sejm. Zwolennik frakcji Edwarda Rydza-Śmigłego, członek Obozu Zjednoczenia Narodowego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1931), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Trzech Gwiazd I klasy (Łotwa, 1936). We wrześniu 1939 r. na polecenie premiera wyjechał na zachód. Nie uczestniczył w życiu społeczno-politycznym emigracji. Utrzymywał się z pracy fizycznej.

Źródła: Czy wiesz kto to jest?, red. S. Łoza, Warszawa 1938; Z. Landau, Paciorkowski Jerzy Tadeusz Józef Stanisław [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 24, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1979; Ministrowie Polski Niepodległej 1918-1945, red. M. Baumgart, H. Walczak, A. Wątor, Szczecin 2001; L. Zieleniewski, Sejm i Senat 1935-1940. IV Kadencja, Warszawa 1936; Paciorkowski Jerzy (1893–1957), [www.sejm.gov.pl] [dostęp 2022-03-18].