Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych „Polmin”

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych „Polmin” – najnowocześniejsza i największa rafineria w Polsce, wybudowana w latach 1909-1919 w Drohobyczu przy ulicy Stryjskiej. W 1927 przedsiębiorstwo zostało przekształcone w koncern z siedzibą główną we Lwowie, w skład którego weszły Państwowe Zakłady Naftowe i Państwowe Gazociągi. Organem nadzorczym była 12-osobowa rada administracyjna z siedzibą w Warszawie. Stan zatrudnienia wynosił ok. 2 tys. wykwalifikowanych robotników, w tym ok. 800 majstrów. Relatywnie wysokie zarobki umożliwiały wzrost stopy życiowej lokalnej społeczności. „Polmin” posiadał m.in. kopalnie gazu ziemnego i tłocznie ropy, eksploatował gaz i ropę, produkował oleje, przetwarzał ropę borysławską na benzynę samochodową i lotniczą. W 1936 rafinerię wyposażono w instalację do destylacji rurowo-wieżowej do przerobu ropy, dzięki czemu „Polmin” stał się największym producentem różnego rodzaju asfaltów, m.in. drogowych, papowych, przemysłowych. Działalność przedsiębiorstwa przyczyniła się do powstania systemu gazociągów przesyłowych w zachodnim zagłębiu naftowym, które dostarczały gaz ziemny do zakładów przemysłowych. Firma dysponowała licznymi przedstawicielstwami handlowymi, które były rozmieszczone m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Sosnowcu, Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku. Ponadto fabryka posiadała oddziały terytorialne: Zarząd Gazociągów Państwowych w Jaśle i Zarząd Budowy Gazociągu Centralnego w Sandomierzu. Pierwszym dyrektorem rafinerii był prof. Stanisław Pilat, autor metody rektyfikacji benzyny, budowniczy parafiniarni i instalacji wysoko próżniowej destylacji olejów oraz gazociągu Daszawa – Drohobycz "Polmin". Na wzrost rentowności firmy pozytywny wpływ miały wiercenia gazowe w Daszawie. Rafineria została doszczętnie zniszczona wskutek amerykańskiego nalotu 26.06.1944.

Źródło: L. Kossowicz, Asfalty [w:] Historia polskiego przemysłu naftowego, red. R. Wolwowicz, t. I. Kraków-Brzozów 1994; J. Metzis, Przyczynek do historii przemysłu naft. w Polsce. Przemysł rafineryjny w okręgu Drohobycz – Borysław, „Przemysł Naftowy" 1930, nr 23; J. Pudło, T. Wais, Państwowa Fabryka Olejów Mineralnych „Polmin” – pierwszy polski koncern naftowy w latach 1909-1939, „Wiek Nafty” 2015, nr 2; J. Sereda, M. Bratyczak, Historia powstania Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych POLMIN, „Wiek Nafty" 2003, nr 1; I. Wygard, Działalność prof. Pilata do r. 1919, „Przemysł Naftowy" 1930, nr 23.