Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego – organizacja młodzieżowa współpracująca z Polską Partią Socjalistyczną, prowadząca działalność kulturalno-oświatową. Założona 2.02.1926 podczas I Zjazdu Kół Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w Warszawie. OM TUR powstał na bazie Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej i Związku Polskiej Młodzieży Robotniczej „Siła”, który dołączył w 1929. Władzę w OM TUR sprawował Zjazd wybierany przez Komitet Centralny. Podstawowymi jednostkami były koła terenowe, miejskie i wojewódzkie. Przewodniczącymi organizacji byli: Stanisław Garlicki (1926-1932), Ludwik Kohn (1932-1936), Przemysław Ogrodziński (1944-1945), Ryszard Obrączka (1945-1947) i Lucjan Motyka (1947-1948). OM TUR wydawał czasopisma „Głos Młodzieży Robotniczej” (założony w 1925 przez ZNMS), „Młodzi idą” oraz „Gromada i „Przegląd Sportowy” (po 1944). Głównym celem było wytworzenie nowego modelu stylu życia młodzieży, opartego na rozwoju intelektualnym i fizycznym. Edukacja organizowana przez OM TUR obejmowała: czytelnictwo książek, samokształcenie, kursy, wieczory świetlicowe oraz prowadzenie własnych gazetek i kronik. Zajęcia były organizowane w taki sposób, by zapewnić młodzieży ciekawą formę i metodę pracy. Składały się m. in. z zabaw ruchowo-tematycznych, sportowych i rekreacyjnych. Poza przekazywaniem wiedzy, uczyły podstaw dobrego wychowania, solidarności, odwagi, dyscypliny, przedsiębiorczości i poprawiały kondycję fizyczną. OM TUR stawał w obronie praw młodzieży pracującej uczestnicząc w strajkach i deputacjach robotniczych. Postulowano ograniczenie wyzysku, dostęp do bezpłatnej szkoły oraz poprawę warunków materialnych i sanitarnych. W 1930 do organizacji dołączyło Czerwone Harcerstwo TUR. Liczba członków w l. 1932-1935 wzrosła z 6,5 tys. do 8 tys. członków. Działali oni w ok. 120 sekcjach na terenie 85 miejscowości. W związku z radykalizacją polityczną, 15.12.1935 PPS zdecydowała o rozwiązaniu OM TUR, tworząc na jej miejsce Wydział Młodzieży PPS, na którego czele stanął Kazimierz Pużak. Po 1944 z inicjatywy lubelskich działaczy PPS organizacja wznowiła działalność. W 1948 została przejęta przez Związek Młodzieży Polskiej, OM TUR liczyła wówczas ok. 100 tys. członków.

Źródła: A. M. Gajzer, Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (1923-1936), Kraków 1993; Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego [w:] Encyklopedia Polski, red. R. Marcinek, Kraków 1996; PPS – wspomnienia z lat 1918-1939, t. 1, red. J. Cesarski, Warszawa 1987; Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Organizacja-Mlodziezy-Towarzystwa-Uniwersytetu-Robotniczego;3951683.html (dostęp 3.04.2019).