Nowoczesny transport lotniczy

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nowoczesny transport lotniczy – powstanie i rozwój nowoczesnego transportu lotniczego w Polsce miały miejsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego za sprawą działalności przewoźników prywatnych oraz PLL LOT. Pierwszą regularną linią lotniczą (powstałą w 1922) był Aerolloyd, funkcjonujący od 1925 pod nazwą Aerolot. W 1922 zostało uruchomione połączenie lotnicze Lwów – Warszawa – Gdańsk. W dalszej kolejności otwarto w 1923 połączenie Warszawa – Kraków, a dwa lata późnej Kraków – Lwów. Pierwszym połączeniem międzynarodowym była natomiast trasa Kraków – Wiedeń, otwarta w 1925. W tym samym roku powstała linia lotnicza Aero, założona z inicjatywy samorządu województwa poznańskiego z polskim kapitałem zakładowym. Nowe przedsiębiorstwo uzyskało zgodę na uruchomienie połączenia między Warszawą a Poznaniem z możliwością przedłużenia do Berlina. Z kolei w 1926 w Katowicach powołano Towarzystwo Lotnicze Śląskie. Celem tego przedsięwzięcia było uruchomienie połączenia między Katowicami a Warszawą, ale plan ten nie został zrealizowany z powodu przeprowadzenia reorganizacji cywilnego lotnictwa. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14.03.1928 powołane zostały Polskie Linie Lotnicze „LOT” (PLL LOT) z siedzibą w Warszawie. Nowo utworzone przedsiębiorstwo narodziło się z połączenia dwóch istniejących dotąd lotniczych firm Aero oraz Aerolot. Działalność firmy rozpoczęto 1.01.1929, a władze państwowe otaczały PLL LOT pełną opieką oraz kontrolowały jej działania. Polskie Linie Lotnicze „LOT” należały do Międzynarodowego Związku Towarzystw Lotniczych (IATA). W pierwszych latach działalności zostały uruchomione następujące trasy: Warszawa – Gdańsk, Warszawa – Poznań, Warszawa – Lwów, Warszawa – Katowice, Katowice – Kraków, Katowice – Brno – Wiedeń, Katowice – Wiedeń. W 1924 liczba pasażerów transportu lotniczego wyniosła 2 326, w 1927 było ich 7 469, w 1929 roku 15 056. W 1929 roku liczba pasażerów osiągnęła poziom 15 056, zaś w 1937 drogą lotniczą przewieziono już 37 497 osób.

Źródła: Z. Arnd, L. Berbecki, Polska Lotnicza, Warszawa 1937; J. Łukaszewicz, Poznańskie Aero, „Skrzydlata Polska” 1998, nr 6; Z. Makowski, Rozwój lotnictwa polskiego [w:] 20-lecie komunikacji w Polsce Odrodzonej, red. S. Faecher, S. Peters, Kraków 1939; Mały Rocznik Statystyczny 1930, Warszawa 1930; Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938; T. Pawłowski, Lotnictwo lat 30. XX wieku w Polsce i na świecie: wybrane zagadnienia, Warszawa 2011; K. Sławski, Żurawiem na dalekie trasy, Warszawa 1976.