Nielubowicz Jan

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nielubowicz Jan – ur. 28.11.1915 w Warszawie; zm. 2.02.2000 również w Warszawie; chirurg, współtwórca polskiej transplantologii, twórca nowoczesnej szkoły chirurgii opartej na badaniach naukowych. Studiował na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Wybuch II wojny światowej zastał go na Litwie. Z polecenia władz okupacyjnych litewskich i radzieckich pracował w Wilnie i Kownie. Od 1943 był ordynatorem szpitala w Wołożynie. W 1945 powrócił do Warszawy; pracował w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W 1947 obronił doktorat, w 1952 uzyskał habilitację, w 1970 profesurę zwyczajną. Od 1957 pracował w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. W 1959 został kierownikiem I Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Warszawie. W l. 1974-1986 był dyrektorem Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie. W 1981 został wybrany rektorem Akademii Medycznej. Odbył wiele staży zagranicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii (1967), USA (1958 i 1971), Francji (1956), ZSRR (1963). W 1953 wspólnie z Tadeuszem Orłowskim wykonał pierwszą dializę otrzewnową. W styczniu 1966 zespół Nielubowicza i Orłowskiego dokonał w Polsce pierwszego przeszczepu nerki. Dawcą był chory po ciężkim wypadku, biorcą młoda pielęgniarka, która po przeszczepie przeżyła 8 miesięcy. Zmarła w wyniku martwicy trzustki, będącej efektem przyjmowania leków steroidowych, mających zapobiec odrzuceniu przeszczepu. Wśród osiągnięć zawodowych, oprócz operacji tętniaków aorty brzusznej, tętnic obwodowych i nerkowych, zespoleń wrotno-układowych, operacji kalectwa żółciowego, operacji usunięcia nadnerczy, należy także wymienić operacje pozaustrojowe naprawy nerki w kamicy nerkowej, nowatorskie operacje przytarczyc, oryginalne metody leczenia obrzęku chłonnego kończyn. Jego imię nosi Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.

Źródło: J. Nielubowicz, Tak to się zaczęło, [1] (dostęp: 9.09.2019); J. Ostrowski, B. Rutkowski, Poczet Członków Honorowych Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Część II. Prof. dr hab. Jan Nielubowicz, „Forum Nefrologiczne 2013, t. 6, nr 2; E. Sieńkowski, Chirurgia i specjalności zabiegowe w XIX i XX wieku [w:] Historia medycyny, pod red. T. Brzezińskiego, Warszawa 1995; Nielubowicz Jan [w:] A. Śródka, Uczeni polscy XIX-XX stulecia, t. V suplement, Warszawa 2002; Nielubowicz Jan [w:] Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. III M-R, Warszawa 2000.