Modrzejów-Hantke, Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze SA

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Modrzejów-Hantke, Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze SA – koncern składający się z kilku ważnych podmiotów z branży. Powstał w 1934, siedziba znajdowała się w Warszawie. Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze utworzono w 1920. Rolą było samodzielne zarządzanie zakładami Zagłębia Dąbrowskiego (m. in. hutami żelaza, fabrykami i odlewniami). W 1929 wartość produkcji wynosiła 37 mln zł a zatrudnienie sięgało 3,6 tys. osób. Towarzystwo Akcyjne Zakładów Metalowych „B. Hantke”, funkcjonujące już od drugiej połowy XIX w., u progu lat 30. osiągnęło wartość produkcji sięgającą 33,4 mln zł. Na kombinat składały się m. in. kopalnie rudy żelaza, kamieniołomy i lasy. Na skutek kryzysu finansowego firma ogłosiła bankructwo. Podjęto decyzję o połączeniu z zakładem modrzejowskim. 22.02.1934 dokonano fuzji obu przedsiębiorstw tworząc Modrzejów-Hantke, Zjednoczone Zakłady Górniczo-Hutnicze SA w Sosnowcu. W skład koncernu weszły: huty „Milowice”, „Katarzyna”, „Staszic”, „Częstochowa”, „Blachownia”, Myszkowska Fabryka Wyrobów Aluminiowych i Blaszanych „Światowid”, Fabryka Warszawska, oraz Kopalnia Rudy Żelaza w Konopiskach. Kapitał zakładowy spółki wynosił 15,65 mln zł. W 1938 wartość produkcji sięgała 50,3 mln zł. Firma wyprodukowała wówczas 90,2 tys. t surówki, 139,4 tys. t stali oraz 138,8 tys. t wyrobów walcowanych. Zatrudnienie wynosiło 8,6 tys. osób. W tym samym roku na rynku pojawiła się konkurencja w postaci hut z przyłączonego do Polski Zaolzia. Produkcja w hucie na Rakowie w Częstochowie spadła o 10%. W 1939 podjęto decyzję o zatrzymaniu pracy wielkiego pieca. Po wybuchu wojny spółka została przejęta przez niemiecki zarząd komisaryczny, a następnie przez koncern Hugo Schneider Aktiendesellschaft HASAG w Lipsku. W 1945 zakończyła działalność. Kombinat metalurgiczny w Rakowie został podporządkowany Centralnemu Zarządowi Przemysłu Hutniczego. 30.08.1946 przejęty przez Skarb Państwa. W l. 1947-1956 Huta przeszła modernizację. Wybudowano koksownię, aglomerownię oraz wielkie piece. W 1959 uruchomiono pierwszy piec martenowski, a w 1972 powstała tam największa wówczas walcownia blachy w Europie. W 1994 przekształcona w spółkę akcyjną. Przejęta przez Przemysłowy Związek Donbasu w 2005. Od 2006 funkcjonuje jako ISD Huta Częstochowa.

Źródła: Statut spółki akcyjnej pod firmą: "Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutnicze, Spółka Akcyjna", Warszawa 1931; Statut spółki akcyjnej pod firmą: Towarzystwo Zakładów Metalowych "B. Hantke" w Warszawie, Spółka Akcyjna, Warszawa 1930; J. Sobkowski, Jak Hantke zbudował Raków. 120 lat Huty Częstochowa, [1] (dostęp 13.12.2019).