MiCOMP

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

MiCOMP – pierwsza na śląska prywatna firma komputerowa specjalizująca się we wdrażaniu systemów informatycznych. Jeden z pionierów branży IT w Polsce. Przedsiębiorstwo powstało w 1984 w Katowicach. MiCOMP zapewniało teletransmisję danych dla systemów komputerowych ICL/Odra. Twórcami tych systemów byli inżynierowie Jerzy Szymura, Stanisław Pucka i Witold Jureczko. Dyrektorem generalnym spółki została Bożena Nowak-Szymura. Pierwszym zleceniodawcą był Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Działalność firmy miała na celu pomoc w informatyzacji podmiotów samorządowych. Zapewniała dostarczanie sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania. W połowie lat 90. firma rozpoczęła produkcję oprogramowania dla bardziej zaawansowanych systemów, m. in. Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Magistrat II for Windows, wspomagający zarządzanie miastem czy gminą. Stał się on głównym produktem firmy. ZSI to system klasy ERP. W jego skład wchodzą niezależne produkty, które posiadają zdolność pracy samodzielnej lub w formie zintegrowanej, np. Eurobudżet, Należności, Ewidencja Ludności, Działalność Gospodarcza. Ma on możliwość integracji z systemami zewnętrznymi, m. in. centralnym systemem sprawozdawczości budżetowej BeSTi@, systemem ewidencji gruntów, budynków i lokali firmy Intergraph i Compass oraz systemami bankowości elektronicznej, terminalami kart płatniczych (e-Service), systemami płacowymi i obiegiem dokumentów. Firma oferuje także projektowanie i realizację systemów informacyjnych „pod klucz”. W 1994 MiCOMP otrzymał nagrodę specjalną Softarg za wdrożenie tego systemu. W 2000 został wyróżniony nagrodą Lider Rynku dla Firmy Nowego Millenium W 2001 firma zrealizowała projekt stworzenia systemu na zlecenie Ministerstwa Finansów. MiCOMP opracował schemat usprawniający tworzenie i rozsyłanie sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych. W 2020 z usług MiCOMP korzystały 4 urzędy marszałkowskie, 150 jednostek budżetowych, 100 urzędów miast i gmin oraz 300 klientów z branży administracji samorządowej i publicznej.

Źródła: J. Chocjan, J. Szymura, Zagłębie komputerowe [w:] Raport o Śląsku, „Gazeta Wyborcza” z 6.03.1997; Nasza Misja, [1]/ [dostęp: 7.09.2020]; M. Trepińska, Komputer wśród kopalni, „Puls Biznesu” z 24.09.2004; ZSI Magistrat, [2] [dostęp 7.09.2020].