Międzynarodowe Targi Poznańskie

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Międzynarodowe Targi Poznańskie – największa międzynarodowa impreza handlowa w Polsce. Za początek targów poznańskich uznaje się spotkanie Związku Towarzystw Kupieckich w 1917. Pierwszy Targ Poznański o charakterze krajowym wzorowany na targach lipskich odbył się w dniach od 28 maja do 5 czerwca 1921 roku. Cztery lata później Targi miały charakter międzynarodowy. Po wojnie zostały upaństwowione (1950), a po upadku realnego socjalizmu w Polsce przekształcone w spółkę z o.o. (1990). W ramach wystaw organizowanych w dwudziestoleciu międzywojennym, oprócz przemysłu spożywczego, włókienniczego i chemicznego, największą popularnością cieszył się przemysł metalowy i maszynowy. Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) wpływały na integrację kraju pod względem gospodarczym, handlowym i kulturotwórczym, były zaliczane do czołowych targów europejskich. Przyczyniły się do rozwoju rynku pracy, transportu (połączenia lotnicze, pociągowe), poszczególnych branż (gastronomia, hotelarstwo) i miejscowej architektury. Na terenach targów w 1929 została zorganizowana Powszechna Wystawa Krajowa, której jednym z inicjatorów był Cyryl Ratajski. W 1932 podczas MTP dużym zainteresowaniem cieszył się tzw. „dom elektryczny”. W 1938 liczba zwiedzających wyniosła 315 tys. gości. W okresie PRL Targi umożliwiały Polakom kontakt ze światem zachodnim i jego zdobyczami technicznymi. W roku 1956 Targi Poznańskie były jednym z kanałów przekazywania informacji o Poznańskim Czerwcu do krajów spoza bloku komunistycznego za pośrednictwem zagranicznych wystawców i dziennikarzy. W 2017 r. MTP odwiedziło ponad 1 mln gości z kraju i zagranicy i wzięło w nich udział ponad 9 tys. wystawców pochodzących z 59 krajów. Do prezentacji oferty targowej przeznaczonych jest 16 pawilonów oraz tereny na wolnym powietrzu.

Źródła: J. Matusiak, Od „Wystawy Wzorów” do MTP. Targi Poznańskie w II Rzeczpospolitej [w:] Targi, jarmarki, MTP, „Kronika Miasta Poznania” 1996; J. Skuratowicz, Architektura Targów Poznańskich przed 1920 rokiem [w:] Targi, jarmarki, MTP, „Kronika Miasta Poznania” 1996; M. Trochowski, Międzynarodowe Targi Poznańskie w okresie międzywojennym (1921-1939), „Kronika Miasta Poznania”, 1978, nr 4; Historia, https://www.mtp.pl/pl/o-nas/historia/ (dostęp: 24.01.2019); MTP już prawie sto lat symbolem Poznania, https://www.miastopoznaj.pl/wydarzenia/2464-mtp-juz-prawie-sto-lat-symbolem-poznania (dostęp: 24.01.2019); Powojenne Targi Poznańskie, https://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/593927,Powojenne-Targi-Poznanskie (dostęp: 24.01.2019).