Międzyministerialna Komisja do Spraw Motoryzacji Kraju

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Międzyministerialna Komisja do Spraw Motoryzacji Kraju – zespół specjalistów utworzony w 1934 celem upowszechniania i modernizacji motoryzacji, a także ujednolicenia polityki motoryzacyjnej państwa. Działania Komisji skupiały się wokół zagadnienia motoryzacji. Powstała na skutek kryzysu w branży motoryzacyjnej i postępującej demotoryzacji w kraju. Od 1934 Międzyministerialnej Komisji przewodniczył Julian Marian Piasecki, wiceminister w Ministerstwie Komunikacji. Z jego inicjatywy prace Międzyresortowej Komisji dotyczyły wprowadzenia ulg podatkowych, obniżek cen sprzętu i benzyny, rozwinięcia montowni i produkcji samochodów w kraju celem przyspieszenia rozwoju motoryzacji. Do zadań zespołu należało przygotowywanie wniosków i projektów rozporządzeń oraz opiniowanie spraw z zakresu motoryzacji. Zarządzenia z zakresu motoryzacji mogły być wydawane po zaopiniowaniu ich przez Komisję. Wynikiem prac Międzyministerialnej Komisji były konkluzje o potrzebie wprowadzenia na rynek taniego samochodu osobowego, rozbudowy systemu obsługi technicznej pojazdów, zredukowania stawek celnych, ich zmniejszenia w odniesieniu do samochodów importowanych oraz redukcji obciążeń fiskalnych dla posiadaczy samochodów. Efektem działań Komisji było obniżenie stawek celnych na importowane samochody osobowe (małolitrażowe i średniolitrażowe) oraz na części zamienne. Nastąpił rozwój budownictwa garaży i stacji obsługi. Zmniejszona została wysokość podatków związanych z posiadaniem pojazdów samochodowych, spadła również cena benzyny. Wprowadzono ulgi dla kupujących nowe pojazdy. Działania Komisji połączone z poprawą koniunktury przyniosły w latach 1936-1939 wzrost liczby pojazdów mechanicznych w Polsce o blisko 63%. W 1937 Komisja znalazła się w komitecie organizacyjnym Polskiej Wystawy Samochodowej.

Źródła: J. Kaliński, Międzyministerialna Komisja do Spraw Motoryzacji Kraju [w:] Encyklopedia historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Warszawa 1999; J. Kaliński, B. Liberadzki, Transport w Polsce 1918-1978. Zarys historii, Warszawa 1986; Kronika krajowa, „Inżynier Kolejowy” 1935, nr 12; J. Kubiatowski, Julian Marian Piasecki [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Warszawa 1980; Z. Landau, Martin Wiktor Gustaw Alfred [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Warszawa 1975; Motoryzacja kraju tematem prac międzyministerialnej komisji, „Dzień Pomorski” 1935, nr 257; E. Porębski, Nasze możliwości motoryzacyjne, „Touring” 1937, nr 2; H. Wilk, Ministerstwo Motoryzacji czy Centralny Urząd Samochodowy? – polska motoryzacja na rozdrożu. Plany, możliwości, instytucje (1944–1948), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2015, nr 1.