Malski Władysław Antoni

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Malski Władysław Antoni – ur. 24.07.1894 w Zarudziu (woj. tarnopolskie), zm. 1941 Mińsk (?), spółdzielca, działacz społeczny, organizator spółdzielczości, kapitan wojska polskiego, senator, poseł i senator. Studiował przyrodoznawstwo na Uniwersytecie we Lwowie. Od 1913 r. w Związku Strzeleckim, później w Legionach Polskich (I Brygada), następnie wcielony do armii austriackiej (skierowany na front włoski). Od 1918 r. działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1919 r. został skierowany na Górny Śląsk, gdzie wziął udział w pierwszym powstaniu śląskim. Przynależał do władz tajnej organizacji wojskowo-dywersyjnej Związek Obrońców Ojczyzny. W latach 1920-1923 pełnił funkcję komendanta głównego Związku Strzeleckiego. W 1923 r. wystąpił z czynnej służby w wojsku i osiedlił się w Jodkiszkach w powiecie lidzkim, gdzie prowadził przyznane mu za udział w wojnie gospodarstwo rolne. Aktywnie uczestniczył w pracach Związku Osadników Wojskowych, do którego zarządu wszedł w 1925 r. Po zamachu majowym działał w samorządzie w Lidzie, ale też zaangażował się w politykę ogólnokrajową. Od 1926 r. był członkiem Związku Naprawy Rzeczypospolitej, a także sygnatariuszem pierwszej deklaracji Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1928). W 1930 r. został posłem z listy BBWR, w latach 1935-1939 był senatorem. Nie zgłosił akcesu do Obozu Zjednoczenia Narodowego. Od lat dwudziestych aktywnie działał w spółdzielczości, dzięki czemu w 1927 r. został wybrany członkiem Rady Nadzorczej Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” (funkcję pełnił do 1939 r.). Od 1929 r. był wiceprezesem, a od 1935 r. prezesem Centralnego Towarzystwa Organizacji i Kółek Rolniczych. Działał też w Zjednoczeniu Związków Spółdzielni Rolniczych. Po wybuchu II wojny światowej aresztowany przez sowietów w Jodkiszkach. Więziony w Lidzie. W kwietniu 1940 znajdował się w więzieniu w Mińsku, po czym ślad po nim zaginął.

Źródła: J. Borkowski, A. Gurnicz, Kółka Rolnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1978; Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, red. S. Łoza, Warszawa 1939; L. Hass, Malski Władysław Antoni [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XIX, Wrocław 1974; T. Romanowicz, Z dziejów spółdzielczości rolniczej w latach wielkiego kryzysu 1929-1934, Warszawa 1964; Sprawozdanie CTOiKR w Warszawie za 1934/35 r., Warszawa 1935.