Liga Pracy

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Liga Pracy – towarzystwo założone 26.02.1919 z inicjatywy Karola Adamieckiego, Piotra Drzewieckiego, Henryka Karpińskiego, Stanisława Okolskiego i Zygmunta Straszewicza, istniało do września 1939. Członkostwo w Lidze Pracy mogły posiadać osoby fizyczne oraz instytucje. Liga miała skupiać członków ze wszystkich warstw społecznych. W skład struktury towarzystwa wchodziły koła miejskie i szkolne. W latach 1933-1939 funkcję prezesa pełnił P. Drzewiecki. Działalność Ligi Pracy miała charakter ekonomiczno-wychowawczy, popierała polski kapitał i wytwórczość. Propagowała i dążyła do unowocześnienia organizacji i wydajności pracy w przemyśle, administracji, szkolnictwie i handlu. Liga Pracy organizowała wykłady, prowadziła badania odnoszące się do źródeł kryzysu gospodarczego, a także sprawności nauczania na uczelniach technicznych. Przeprowadziła badania ankietowe dotyczące działania Kas Chorych, uczelni wyższych oraz urzędów państwowych. Z inicjatywy organizacji utworzono Instytut Naukowej Organizacji Pracy oraz Stowarzyszenie Samopomocy Społecznej. Propagowała wiedzę o tayloryzmie i psychotechnice, postulowała edukację ekonomiczną społeczeństwa. Działalność wydawnicza obejmowała publikację ok. 100 prac oraz cyklu broszur „Wolą i pracą”. Tematyka wydawanych książek dotyczyła naukowej organizacji pracy, analizy zjawisk ekonomicznych, poradnictwa zawodowego, problemów wychowania do pracy. W 1930 wydano 5 numerów biuletynu „Praca Wydajna”. Nakładem Ligi Pracy wydano również prace m. in. P. Drzewieckiego O wychowanie gospodarcze (1930), R. Battagli, Dobrobyt społeczeństwa a wychowanie (1932), Z. Straszewicza Najważniejsze zadania szkoły (1919), B. Prusa Świętować czy pracować (1922), E. Lehmanna Wychowanie do pracy (1936).

Źródła: Z. Grodek-Milczarek, Liga Pracy [w:] Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Warszawa 1999; K. Jakubiak, Działalność organizacyjna i idee wychowawcze propagowane przez Ligę Pracy (1919-1939), „Studia Pedagogiczne” 1993, z. 22; K. Jakubiak, Społeczny i wychowawczy sens pracy oraz wychowania gospodarczego Polaków od XVIII wieku do początków XX wieku, „Labor et Educatio” 2013, nr 1; Liga Pracy [w:] Wielka Encyklopedia PWN, t. 15, Warszawa 2003.