Leja Edward

Z
Skocz do: nawigacja, szukaj

Leja Edward – ur. 22.02.1937 w Rakszawie, zm. 5.10.2009 w Krakowie, wynalazca, fizyk. Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studiował na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracował jako nauczyciel fizyki w szkole zawodowej w Rudzie Śląskiej, Zakładzie Fizyki Akademii Medycznej w Krakowie (1959-1962) oraz w Liceum Ogólnokształcącym Nr 9 w Krakowie. Od 1963 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej. Pionier w metodach nanoszenia cienkich warstw technikami jonowymi. Prowadził badania z fizyki ciała stałego, fizyki technicznej, technologii elektronowej. Specjalista z zakresu reaktywnego rozpylenia katodowego. Stopień doktora uzyskał na podstawie pracy Półprzewodnikowe własności cienkich warstw SnO2 domieszkowanych indem i antymonem, praca habilitacyjna dotyczyła Otrzymywania i właściwości elektrycznych przezroczystych warstw tlenkowych typu SnO2 i In2O3. Kierownik Zakładu Fizyki i Technologii Elektronowej w Instytucie Elektroniki na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1984–1998). Docent Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów. Uczestnik ministerialnych projektów badawczych i wdrożeniowych. Uzyskał 12 patentów. Wraz Bogusławem Herodem, Michałem Cieżem, Wojciechem Korzynowem wynalazł termorezystor cienkowarstwowy. W latach 1997-2002 prowadził prace nad wytwarzaniem struktur wielowarstwowych technikami jonowego rozpylania. Autor 135 publikacji. Współautor m. in. : On the Deposition of thin Oxide Films by Reactive Bias Sputtering (1966), Influence of Double-Side Antireflection Coatings and ZnO/p+ a-Si:H/i a-Si:H film properties on pin a-Si:H Solar Cells Performance (2002). Członek wielu organizacji krajowych i zagranicznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Źródła: Leja Edward [w:] Who is who?, red. J. Czajkowski, Z. K. Witek, Kraków 2002; T. Stobiecki, Dr hab. Edward Leja (1937-2009), [1] [dostęp: 09.01.2020]; dr hab. inż. Edward Bolesław Leja, [2] [dostęp:19.02.2020]; Leja Edward, wykaz publikacji, [3] [dostęp: 07.02.2022]; Nekrolog, „Dziennik Polski” 2009, nr 240; Nekrolog, „Polska Gazeta Krakowska” 2009, nr 237.